• Home
 • Dietetyka
 • Zrozumienie zaburzeń odżywiania: przyczyny, objawy i metody leczenia
zaburzenia odżywiania, dietetyk, psychodietetyk Wrocław

Zrozumienie zaburzeń odżywiania: przyczyny, objawy i metody leczenia

Napisała dla Was: Olga Rymkiewicz- właściciel Centrum Rymkiewicz system, psycholog, psychoterapeuta, psychodietetyk

Zaburzenia odżywiania to poważne problemy zdrowotne, które dotyczą nieprawidłowych nawyków żywieniowych. Mogą one prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, zarówno fizycznych, jak i psychicznych. W artykule omówimy przyczyny, objawy oraz metody leczenia różnych rodzajów zaburzeń odżywiania.

Zaburzenia odżywiania: co to jest?

Podstawowe informacje na temat zaburzeń odżywiania, ich charakterystyki i wpływu na zdrowie są kluczowe dla zrozumienia tego złożonego zagadnienia. W kolejnych sekcjach omówimy definicję i rodzaje zaburzeń odżywiania oraz przedstawimy statystyki dotyczące tego problemu w Polsce.

UMÓW WIZYTĘ DO DIETETYKA ZAJMUJĄCEGO SIĘ ZABURZENIAMI ODŻYWIANIA

Definicja i rodzaje zaburzeń odżywiania

Zaburzenia odżywiania to grupa chorób psychicznych, które charakteryzują się nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi prowadzącymi do negatywnych konsekwencji zdrowotnych. Wyróżniamy kilka rodzajów zaburzeń odżywiania, takich jak anoreksja (jadłowstręt psychiczny), bulimia (żarłoczność psychiczna), ortoreksja, pica czy zespół nocnego jedzenia. Każdy z tych rodzajów zaburzeń ma swoje specyficzne objawy, przyczyny i metody leczenia.

Statystyki dotyczące zaburzeń odżywiania w Polsce

W Polsce zaburzenia odżywiania stanowią istotny problem zdrowotny. Szacuje się, że około 1,5% populacji cierpi na anoreksję, a 3% na bulimię. W ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby osób dotkniętych tymi zaburzeniami, zwłaszcza wśród młodzieży. Ponadto, około 5% populacji może cierpieć na inne, mniej znane zaburzenia odżywiania, takie jak ortoreksja czy zespół nocnego jedzenia. Niestety, wiele przypadków zaburzeń odżywiania pozostaje nierozpoznanych, co utrudnia skuteczne leczenie i wsparcie osób dotkniętych tymi chorobami.

psychodietetyk, leczymy zaburzenia odżywiania Wrocław Centrum Psychoterapii i Psychodietetyki Rymkiewicz system

Różne formy zaburzeń odżywiania

Wśród zaburzeń odżywiania można wyróżnić wiele różnych form, które mają swoje specyficzne objawy, przyczyny i skutki. W niniejszym artykule omówimy anoreksję, bulimię, ortoreksję, picę oraz zespół nocnego jedzenia.

Anoreksja: objawy i skutki

Anoreksja (jadłowstręt psychiczny) to zaburzenie odżywiania, które charakteryzuje się utratą apetytu wynikającą z przyczyn psychicznych, a nie fizycznych. Objawy anoreksji obejmują m.in. brak apetytu, utratę wagi, lęk przed jedzeniem oraz unikanie sytuacji społecznych związanych z posiłkami. Skutki tego zaburzenia mogą prowadzić do niedożywienia, osłabienia organizmu, a nawet do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak zaburzenia hormonalne czy osteoporoza.

Bulimia: jak ją rozpoznać?

Bulimia (żarłoczność psychiczna) to zaburzenie odżywiania, które polega na niekontrolowanym spożywaniu dużych ilości jedzenia w krótkim czasie, często w odpowiedzi na stres czy negatywne emocje. Objawy bulimi obejmują m.in. szybkie jedzenie, spożywanie posiłków nawet wtedy, gdy nie jest się głodnym, a także uczucie wstydu czy winy po napadzie żarłoczności. Skutki bulimi mogą prowadzić do nadwagi, otyłości, chorób serca, cukrzycy oraz problemów z samooceną i zdrowiem psychicznym.

Ortoreksja: obsesja na punkcie zdrowego jedzenia

Ortoreksja to zaburzenie odżywiania, które polega na obsesji na punkcie zdrowego jedzenia i restrykcyjnym kontrolowaniu diety. Osoby cierpiące na ortoreksję skupiają się na spożywaniu jedynie „czystych” i „zdrowych” produktów, co może prowadzić do wykluczania coraz większej liczby pokarmów z diety. Objawy ortoreksji obejmują m.in. nadmierne planowanie posiłków, unikanie spożywania „niezdrowych” produktów oraz silne poczucie winy po spożyciu „zakazanych” pokarmów. Skutki ortoreksji mogą prowadzić do niedożywienia, zaburzeń hormonalnych, problemów z układem pokarmowym oraz izolacji społecznej.

Pica: niekontrolowane jedzenie niejadalnych substancji

Pica to zaburzenie odżywiania, które polega na niekontrolowanym spożywaniu niejadalnych substancji, takich jak glina, papier czy mydło. Objawy pica obejmują m.in. uporczywe jedzenie niejadalnych przedmiotów przez co najmniej miesiąc, a także występowanie problemów zdrowotnych związanych z tym zachowaniem. Skutki pica mogą prowadzić do zatrucia organizmu, uszkodzenia układu pokarmowego, niedoborów żywieniowych oraz problemów z uzębieniem.

Zespół nocnego jedzenia: jedzenie w niewłaściwym czasie

Zespół nocnego jedzenia to zaburzenie odżywiania, które charakteryzuje się spożywaniem większości kalorii w godzinach wieczornych i nocnych, często w połączeniu z bezsennością. Objawy zespołu nocnego jedzenia obejmują m.in. brak apetytu rano, spożywanie dużych ilości jedzenia po kolacji oraz częste przebudzenia w nocy w celu jedzenia. Skutki tego zaburzenia mogą prowadzić do nadwagi, otyłości, zaburzeń snu oraz problemów związanych z równowagą hormonalną i emocjonalną.

UMÓW WIZYTĘ DO PSYCHODIETETYKA/DIETETYKA ZAJMUJĄCEGO SIĘ ZABURZENIAMI ODŻYWIANIA

Rozpoznanie i diagnostyka zaburzeń odżywiania

Rozpoznanie i diagnostyka zaburzeń odżywiania to kluczowy etap w procesie leczenia tych problemów. Właściwe zidentyfikowanie rodzaju zaburzenia oraz jego przyczyn pozwala na zastosowanie odpowiednich metod terapeutycznych. W tym celu wykorzystuje się różne badania i testy, a także współpracę z różnymi specjalistami.

psychodietetyk, leczymy zaburzenia odżywiania Wrocław Centrum Psychoterapii i Psychodietetyki Rymkiewicz system

Jakie badania są potrzebne do diagnozy?

W celu zdiagnozowania zaburzeń odżywiania, lekarze mogą zlecić różne badania i testy, takie jak:

 • Badania krwi – aby ocenić poziom elektrolitów, hormonów, białek, witamin i minerałów, które mogą być zaburzone w wyniku problemów z odżywianiem.
 • Badania obrazowe – takie jak rentgen, ultrasonografia czy rezonans magnetyczny, które mogą pomóc w ocenie stanu narządów wewnętrznych oraz wykryciu ewentualnych powikłań.
 • Testy psychologiczne – mające na celu ocenę stanu emocjonalnego pacjenta, jego relacji z jedzeniem oraz ewentualnych problemów psychicznych, które mogą wpływać na zaburzenia odżywiania.

Warto zaznaczyć, że nie ma jednego uniwersalnego testu, który pozwala na zdiagnozowanie wszystkich rodzajów zaburzeń odżywiania. Dlatego ważne jest przeprowadzenie kompleksowej diagnostyki, uwzględniającej zarówno aspekty fizyczne, jak i psychiczne.

Rola specjalistów w diagnozowaniu zaburzeń odżywiania

W procesie diagnozowania zaburzeń odżywiania ważna jest współpraca z różnymi specjalistami, takimi jak:

 • Lekarz rodzinny – który może zlecić odpowiednie badania, ocenić stan zdrowia pacjenta oraz skierować go do dalszych konsultacji ze specjalistami.
 • Psycholog/psychoterapeuta lub psychiatra – którzy mogą ocenić stan psychiczny pacjenta, zidentyfikować ewentualne problemy emocjonalne oraz wspomóc w procesie terapii.
 • Dietetyk – który może ocenić nawyki żywieniowe pacjenta, opracować indywidualny plan żywieniowy oraz monitorować postępy w leczeniu zaburzeń odżywiania.

Współpraca z różnymi specjalistami pozwala na kompleksowe podejście do problemu zaburzeń odżywiania, uwzględniające zarówno aspekty fizyczne, jak i psychiczne. Dzięki temu możliwe jest opracowanie skutecznej strategii leczenia, dostosowanej do indywidualnych potrzeb pacjenta.

UMÓW WIZYTĘ DO PSYCHOLOGA/PSYCHOTERAPEUTY

Leczenie zaburzeń odżywiania

Leczenie zaburzeń odżywiania obejmuje różne metody terapeutyczne, takie jak terapia behawioralna, farmakoterapia czy wsparcie dietetyczne. Wybór odpowiedniej metody zależy od rodzaju zaburzenia, jego przyczyn oraz indywidualnych potrzeb pacjenta. W tej sekcji omówimy metody leczenia poszczególnych zaburzeń odżywiania, takich jak anoreksji, bulimii, ortoreksja, pica oraz zespół nocnego jedzenia.

dietetyk, psychodietetyk Wrocław Centrum Psychoterapii i Psychodietetyki Rymkiewicz system

Metody leczenia anoreksji

Anoreksja to zaburzenie odżywiania, które charakteryzuje się intensywnym lękiem przed przybraniem na wadze oraz zaburzonym postrzeganiem własnego ciała. Leczenie tego zaburzenia może obejmować:

 • Psychoterapię– mającą na celu zmianę negatywnych przekonań i zachowań związanych z jedzeniem oraz ciałem.
 • Farmakoterapię – stosowanie leków, takich jak antydepresanty czy leki przeciwlękowe, w celu złagodzenia objawów psychicznych.
 • Wsparcie dietetyczne – opracowanie indywidualnego planu żywieniowego, mającego na celu przywrócenie prawidłowej masy ciała oraz nawyków żywieniowych.

Jak radzić sobie z bulimią?

Bulimia (żarłoczność psychiczna) to zaburzenie odżywiania, które objawia się nawracającymi epizodami objadania się, połączonymi z uczuciem braku kontroli nad jedzeniem. W celu radzenia sobie z chorobą, można zastosować:

 • Psychoterapię – mającą na celu identyfikację i zmianę negatywnych przekonań oraz zachowań związanych z jedzeniem.
 • Strategie zarządzania stresem – takie jak techniki relaksacyjne, medytacja czy ćwiczenia fizyczne, które pomagają w redukcji napięcia emocjonalnego.
 • Wsparcie dietetyczne – opracowanie indywidualnego planu żywieniowego, mającego na celu przywrócenie prawidłowych nawyków żywieniowych oraz kontroli nad jedzeniem.

UMÓW WIZYTĘ DO DIETETYKA ZAJMUJĄCEGO SIĘ ZABURZENIAMI ODŻYWIANIA

Terapia ortoreksji: powrót do zdrowego stosunku do jedzenia

Ortoreksja to zaburzenie odżywiania, które polega na obsesji na punkcie zdrowego jedzenia oraz rygorystycznych zasad żywieniowych. Terapia ortoreksji może obejmować:

 • Psychoterapię – mającą na celu identyfikację i zmianę negatywnych przekonań oraz zachowań związanych z jedzeniem i zdrowiem.
 • Wsparcie dietetyczne – opracowanie elastycznego planu żywieniowego, który pozwala na zachowanie zdrowego stosunku do jedzenia oraz unikanie rygorystycznych zasad.
 • Terapię grupową – mającą na celu wymianę doświadczeń oraz wsparcie emocjonalne osób zmagających się z ortoreksją.

psychodietetyk dziecięcy Wrocław Centrum Psychoterapii i Psychodietetyki Rymkiewicz system

Leczenie pica: jak zapanować nad niezdrowym apetytem?

Pica to zaburzenie odżywiania, które polega na niekontrolowanym jedzeniu niejadalnych substancji, takich jak glina, papier czy mydło. Metody leczenia pica mogą obejmować:

 • Psychoterapię – mającą na celu identyfikację i zmianę niezdrowych zachowań związanych z jedzeniem niejadalnych substancji.
 • Farmakoterapię – stosowanie leków, takich jak antydepresanty czy leki przeciwlękowe, w celu złagodzenia objawów psychicznych związanych z pica.
 • Wsparcie dietetyczne – opracowanie indywidualnego planu żywieniowego, mającego na celu zaspokojenie potrzeb żywieniowych oraz unikanie jedzenia niejadalnych substancji.

Zarządzanie zespołem nocnego jedzenia: strategie i techniki

Zespół nocnego jedzenia to zaburzenie odżywiania, które polega na spożywaniu większości kalorii w nocy oraz braku apetytu w ciągu dnia. W celu zarządzania zespołem nocnego jedzenia, można zastosować:

 • Psychoterapię – mającą na celu identyfikację i zmianę negatywnych przekonań oraz zachowań związanych z jedzeniem w nocy.
 • Strategie zarządzania stresem – takie jak techniki relaksacyjne, medytacja czy ćwiczenia fizyczne, które pomagają w redukcji napięcia emocjonalnego oraz poprawie jakości snu.
 • Wsparcie dietetyczne– opracowanie indywidualnego planu żywieniowego, mającego na celu równomierne rozłożenie kalorii w ciągu dnia oraz unikanie jedzenia w nocy.

UMÓW WIZYTĘ DO PSYCHOLOGA/PSYCHOTERAPEUTY

Wypełnij test- czy masz już jakieś niepokojące symptomy związane z zaburzeniami odżywiania?

Oto zestaw pytań autodiagnostycznych dotyczących zaburzeń odżywiania, które mogą wesprzeć Cię w decyzji czy to już czas na konsultację z Centrum Psychoterapii i Psychodietetyki:

 1. Czy zauważyłeś(aś) znaczną zmianę w swoim apetycie w ostatnim czasie, czy to w postaci jedzenia zbyt mało, za dużo lub nieregularnie?

  • Komentarz: Zmiany w apetycie mogą być wczesnym sygnałem problemów z odżywianiem. Jeśli odpowiedź jest twierdząca, zalecamy skonsultowanie się z profesjonalistą.

 2. Czy zdarza Ci się celowo unikać jedzenia, aby schudnąć, mimo że inni mówią Ci, że jesteś zbyt chudy(a)?

  • Komentarz: Samodzielne ograniczanie jedzenia w celu kontroli wagi może wskazywać na problemy z anoreksją. Warto skonsultować się z ekspertem.

 3. Czy doświadczyłeś(aś) napadów jedzenia, podczas których spożywasz dużą ilość jedzenia w krótkim czasie, czując brak kontroli?

  • Komentarz: Napady jedzenia mogą być objawem bulimii lub zespołu jedzenia nocnego. Jeśli to dla Ciebie problem, skonsultuj się z profesjonalistą.

 4. Czy zdarza Ci się spożywać przedmioty nieprzeznaczone do jedzenia, takie jak włosy, papier czy inne nietypowe substancje?

  • Komentarz: Spożywanie niejadalnych przedmiotów może wskazywać na pica, co wymaga profesjonalnej pomocy.

 5. Czy masz nawyk spożywania dużej ilości jedzenia w krótkim czasie bez uczucia głodu, a potem odczuwasz wstręt lub winę?

  • Komentarz: Kompulsywne jedzenie może być objawem zaburzeń odżywiania. Warto skonsultować się z ekspertem, aby zrozumieć i zarządzać tym nawykiem.

 6. Czy czujesz się silną presję społeczną dotyczącą swojego wyglądu i wagi, co wpływa na Twoje nawyki żywieniowe?

  • Komentarz: Społeczna presja i skomplikowane relacje z jedzeniem mogą prowadzić do zaburzeń odżywiania. Warto zwrócić na to uwagę i rozmawiać z ekspertem.

 7. Czy zauważyłeś(aś) znaczące zmiany w swoim nastroju, które są związane z jedzeniem lub swoim ciałem?

  • Komentarz: Zmiany nastroju związane z jedzeniem mogą być sygnałem, że warto skonsultować się z profesjonalistą w dziedzinie psychoterapii lub dietetyki.

 8. Czy często odczuwasz niepokój lub obsesyjne myśli dotyczące swojego wyglądu lub wagi?

  • Komentarz: Obsesyjne myśli dotyczące ciała mogą świadczyć o zaburzeniach odżywiania. Warto podjąć kroki w celu zrozumienia i zarządzania tymi myślami.

 9. Czy kontrolujesz swoją wagę poprzez nadmierne uprawianie sportu lub stosowanie środków przeczyszczających lub moczopędnych?

  • Komentarz: Ekstremalne metody kontroli wagi mogą być sygnałem problemów z odżywianiem. Skonsultuj się z profesjonalistą, aby uzyskać wsparcie.

 10. Czy zdarza Ci się ukrywać jedzenie lub jedzenie w tajemnicy przed innymi?

  • Komentarz: Ukrywanie jedzenia może być zachowaniem związanym z zaburzeniami odżywiania. Warto otwarcie rozmawiać o tym z ekspertem.

Ważne jest, aby podkreślić, że te pytania stanowią jedynie wstępną autodiagnozę, a profesjonalna ocena jest niezbędna do dokładnego zrozumienia sytuacji. Odpowiedzi na te pytania mogą sugerować, że warto skonsultować się z psychoterapeutą lub dietetykiem specjalizującym się w zaburzeniach odżywiania.

Podsumowanie

W artykule omówiliśmy różne aspekty związane z zaburzeniami odżywiania, takie jak ich rodzaje, przyczyny, objawy oraz metody leczenia. Przedstawiliśmy informacje na temat anoreksji, bulimii, ortoreksji, pica oraz zespołu nocnego jedzenia. Wskazaliśmy również na ważną rolę specjalistów, takich jak psychologowie, psychiatrzy czy dietetycy, w procesie diagnozowania i leczenia zaburzeń odżywiania.

Podkreśliliśmy, że leczenie zaburzeń odżywiania może obejmować różne metody terapeutyczne, takie jak terapia behawioralna, farmakoterapia czy wsparcie dietetyczne, które są dostosowywane do indywidualnych potrzeb pacjenta. Przykłady takich metod to psychoterapia, strategie zarządzania stresem, wsparcie dietetyczne czy terapia grupowa.

Ważne jest, aby osoby zmagające się z zaburzeniami odżywiania szukały pomocy u specjalistów oraz korzystały z dostępnych metod leczenia, aby przywrócić zdrowy stosunek do jedzenia i poprawić jakość życia. Moi drodzy pamiętajcie również o tym, ze temat zaburzeń odżywiania, który nie jest zaopiekowany nawraca latami, miewa momenty wyciszenia więc warto zająć się tym tematem kompleksowo. W naszym Centrum od wielu lat w ten sposób zorganizowaliśmy dla Was naszą opiekę żebyście w jednym miejscu mogli dostać pomoc wymienianych w artykule specjalistów, którzy wspólnie ustalą dla Was najlepsze metody leczenia.

Olga Rymkiewicz- właściciel Centrum Rymkiewicz system, psycholog, psychoterapeuta, psychodietetyk

JEŚLI CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ OD NASZEGO SPECJALISTY ZABURZEŃ ODŻYWIANIA ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ.

Czytaj więcej: ZABURZENIA ODŻYWIANIA U NASTOLATEK

Czytaj więcej: PSYCHODIETETYK, DIETETYK, PSYCHOTERAPEUTA – DO KOGO SIĘ ZGŁOSIĆ, W PRZYPADKU TRUDNOŚCI W OBSZARZE JEDZENIA?

 

Prowadzimy konsultacje z Dietetykiem/Psychodietetykiem oraz Psychologiem/Psychoterapeutą w Centrum Psychoterapii i Psychodietetyki Rymkiewicz system we Wrocławiu i/lub on-line.
+48 882 794 249
Umów wizytę
Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter
Instagram
Instagram
Instagram