Psychoterapeuta Wrocław - Rymkiewicz system

Rymkiewicz system - psychoterapeuta Wrocław. Zapraszamy.

Wszystko zaczyna i kończy się w Tobie- każdy wybór, decyzja i działanie. My pomagamy Ci uruchomić, odkryć Twój potencjał, czasem wyjść z zakrętu i zobaczyć prostą. Skorzystaj z usług naszych wykwalifikowanych psychoterapeutów.

Zarezerwuj lub zadzwoń i zapytaj o najlepszą formę pomocy dla Ciebie.
Odpowiemy na pytania i dobierzemy odpowiedniego psychoterapeutę.
+48 882 794 249 Umów wizytę
 

Dlaczego warto zaufać właśnie Nam

Jesteśmy grupą doświadczonych psychoterapeutów, dla których praca jest pasją. Posiadamy odpowiednio wykwalifikowaną kadrę specjalistów: psycholog, psychoterapeuta, psychodietetyk. Pracujemy pod stałą superwizją. Tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się dobrze. Lubimy dzielić się wiedzą i doświadczeniem. Zapraszamy do naszego gabinetu we Wrocławiu oraz na spotkania z psychoterapeutą online.

psychoterapeuta Wrocław

Co możesz zyskać korzystając z usług psychoterapeuty?

Psychoterapia indywidualna odbywa się poprzez cotygodniowe spotkania terapeutyczne. Terapia może mieć charakter krótkoterminowy i długoterminowy w zależności od zgłoszonego problemu pacjenta. Etap początkowy to konsultacje, w trakcie których dochodzi do rozpoznania problemu, określenia celów terapeutycznych i oczekiwań, nawiązania kontaktu psychoterapeuty i pacjenta. Sesje terapeutyczne odbywają się zazwyczaj o stałych porach dnia i tygodnia. Pracujemy w zgodzie z gotowością do zmian, jakie wyraża pacjent przy zachowaniu odpowiedniego tempa, wspólnie poszukujemy najlepszych rozwiązań problemów. W trakcie sesji budowana jest pomiędzy terapeutą a pacjentem relacja terapeutyczna, która stwarza bezpieczne warunki do poznawania siebie.

Jaką wartość wniesie nasz psychoterapeuta?Diagnoza aktualnie doświadczanych trudności pacjenta


Specjalista przeprowadza wywiad na temat życia i funkcjonowania pacjenta


Wybór najkorzystniejszego postępowania psychoterapeutycznego


Wyznaczenie celów psychoterapeutycznych wraz z pacjentem


Badanie podłoża podtrzymujących się trudności
Sprawdzony psychterapeuta i psycholog we Wrocławiu - Rymkiewicz system

Nasi psychoterapeuci oferują pomoc osobom odczuwającym trudności w zakresie:

 • zaburzeń odżywiania (bulimia, anoreksja, kompulsywne objadanie się, jedzenie nocne)
 • leczenie depresji i zaburzeń afektywnych dwubiegunowych (CHAD)
 • dolegliwości fizyczne i somatyczne o niejasnej przyczynie (tzw. psychosomatyczne)
 • leczenie lęku, lęku panicznego, fobii społecznej, GAD, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (natręctwa) oraz innych zaburzeń nerwicowych
 • zaburzeń osobowości
 • schizofrenii
 • pomoc osobom w kryzysie (rozwód, choroba, śmierć bliskiej osoby, utrata pracy, wypadek komunikacyjny, zespoł stresu pourazowego PTSD)
 • zaburzeń snu

Zobacz czy nasze usługi psychoterapeuty są skierowane właśnie do CiebiePomoc psychoterapeutyczna


Pomoc
psychodietetyczna
Pomoc psychologiczna dla dorosłych, dzieci i młodzieży
Terapia
rodzinna
Jeśli odczuwasz:
W czym może pomóc psychoterapeuta?

Co możesz osiągnąć dzięki procesowi psychoterapii

 • przezwyciężenie problemów życiowych oraz kryzysów
 • rozwój osobisty
 • poprawa jakości życia
 • odkrycie wewnętrznego potencjału i zasobów, które posiadasz
Rymkiewicz system - solidny psychoterapeuta oraz psycholog we Wrocławiu

Idea Rymkiewicz system Wrocław

Kompleksowe rozwiązania dla Twojego zdrowia. Droga po lepsze jutro.

 • Łączymy działania różnych specjalistów w jednym miejscu (psychoterapeuci, psychodietetycy, dietetycy, psychiatrzy)
 • Praca zespołowa pozwala na uzyskanie spójnej metody leczenia
 • Osiągamy skuteczniejsze rezultaty pracując w synergii
 • Prowadzimy naszych pacjentów holistycznie i mamy szerokie spojrzenie na odczuwane trudności

Z całą pewnością możemy Ci pomóc. Zapraszamy do naszej poradni we Wrocławiu.

Rymkiewicz system - psychoterapeuta we Wrocławiu

Nurty terapeutyczne

Istnieje wiele różnych nurtów psychoterapeutycznych, z których każdy ma swoje własne podejście i techniki terapeutyczne. Najbardziej znane nurty terapeutyczne, w których pracują psychoterapeuci w naszej poradni we Wrocławiu:

Psychodynamiczny

Psychoterapeuta w terapii psychodynamicznej koncentruje się na odkrywaniu nieświadomych procesów psychicznych, przeszłości pacjenta i wpływie tych czynników na teraźniejsze problemy emocjonalne i zachowania.

Integracyjny

Ten nurt łączy różne techniki i strategie z różnych szkół i nurtów psychoterapeutycznych. Terapeuci eklektyczni dostosowują swoje podejście do indywidualnych potrzeb i celów pacjenta.

Eriksonowski

Istotnym elementem terapii eriksonowskiej jest rozważanie rozwojowych zadań i konfliktów charakterystycznych dla poszczególnych etapów życia, z którymi pacjent może się borykać. Psychoterapeuta może pomóc pacjentowi w identyfikowaniu i zrozumieniu wyzwań, które wynikają z określonego etapu rozwoju oraz w rozwinięciu zdrowych strategii radzenia sobie.

Poznawczo-behawioralny

Koncentruje się na identyfikacji i zmianie myśli i przekonań, które wpływają na emocje i zachowania pacjenta. Często skupia się na rozwijaniu zdrowych strategii radzenia sobie i umiejętności rozwiązywania problemów.

Systemowy

Terapia systemowa koncentruje się na zrozumieniu dynamiki między ludźmi, grupami i rodzinami. Psychoterapeuta systemowy analizuje relacje, komunikację i wzorce zachowań wewnątrz systemu.

Gestalt

Człowiek osiąga zdrowie psychiczne poprzez pełne doświadczanie i akceptację swoich emocji, myśli, ciała i zachowań. W terapii gestalt istotną rolę odgrywa tu i teraz, czyli skupienie się na bieżącym doświadczeniu pacjenta i zwiększanie jego świadomości wobec tego, co się dzieje w danym momencie.

Wrocław: psychoterapeuta rodzinny

Praca terapeuty rodzinnego opiera się na zrozumieniu dynamiki i relacji w rodzinie oraz na wspieraniu procesu zmiany i rozwoju w obrębie całej rodziny.

 • Diagnoza potrzeb

 • Psychoterapeuta rodzinny rozpoczyna pracę od przeprowadzenia wywiadu, aby zrozumieć obecne problemy, wzorce komunikacji i relacje w rodzinie. Może to obejmować rozmowy indywidualne z członkami rodziny oraz obserwacje interakcji rodzinnych.

 • Terapia systemowa

 • Psychoterapeuta rodzinny pracuje z rodziną jako całością, skupiając się na interakcjach, komunikacji i wzorcach wewnątrz systemu rodzinnego. Psychoterapeuta identyfikuje niewłaściwe wzorce komunikacji, konflikty, niezdrowe relacje i stara się pomóc rodzinie w rozwiązywaniu tych problemów.

 • Wsparcie emocjonalne

 • Terapeuta rodzinny oferuje wsparcie emocjonalne dla wszystkich członków rodziny. Pomaga im zrozumieć i wyrazić swoje emocje w bezpieczny sposób, wspiera w budowaniu więzi i intymności w rodzinie.

 • Zmiana wzorców komunikacji

 • Terapeuta rodzinny pomaga rodzinie w nauce zdrowej i efektywnej komunikacji. Wspiera w budowaniu umiejętności słuchania, wyrażania siebie i rozwiązywania konfliktów w sposób konstruktywny.

 • Rozwój zdrowych granic

 • Terapeuta rodzinny wspiera rodzinę w ustanawianiu i utrzymaniu zdrowych granic, zarówno na poziomie jednej osoby, jak i relacyjnym. Pomaga w tworzeniu jasnych i elastycznych granic, które umożliwiają każdemu członkowi rodziny rozwijanie swojego indywidualnego potencjału.

 • Terapia interwencyjna

 • W sytuacjach kryzysowych psychoterapeuta rodzinny może pracować jako mediator i pomagać rodzinie w zarządzaniu trudnościami, takimi jak rozwód, utrata bliskiej osoby lub choroba.

 • Edukacja i szkolenie

 • Terapeuta rodzinny może dostarczać rodzinie wiedzy i narzędzi, które pomagają w radzeniu sobie z trudnościami i wzmocnieniu zdrowych relacji. Może to obejmować szkolenie z zakresu umiejętności komunikacyjnych, radzenia sobie ze stresem czy budowania zdrowych relacji.

Terapia rodzinna jest dynamicznym procesem, który wymaga aktywnego zaangażowania wszystkich członków rodziny. Psychoterapeuta rodzinny działa jako fasilitator, który wspiera rodzinę w odkrywaniu i implementowaniu zdrowszych wzorców i strategii, które przyczyniają się do poprawy relacji i dobrostanu wszystkich jej członków.

Zadzwoń i zapytaj o najlepszą formę pomocy dla Ciebie ze strony psychoterapeuty. Odpowiemy na pytania i dobierzemy odpowiedniego specjalistę. Pierwsze wizyty to zawsze konsultacje, które pomagają zorientować się w indywidualnej sytuacji każdego pacjenta. Następnie dobieramy odpowiedni plan zmiany i sposób pomocy biorąc pod uwagę naszą diagnozę i oczekiwania pacjenta. Znajdziesz nas w naszej poradni (Wrocław, ul. Świeradowska 73/2), prowadzimy również terapię online. Umów wizytę
On-line
W Centrum
Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter
Instagram
Instagram
Instagram