Formy terapii uzależnień

Napisała dla Was Nasza specjalistka: Kornela Kowalska – psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta psychodynamiczny

Terapia uzależnienia jest podstawową formą leczenia, jest to proces zdrowienia. Bywa czasami łączona z farmakoterapią, gdy u pacjenta stwierdzi się zaburzenia nastroju. Leki podawane są również na początku terapii celem złagodzenia objawów abstynencyjnych, tzw. detoksykację stosuje się głównie przy uzależnieniu od środków psychoaktywnych (w tym od alkoholu).

CELE TERAPII

Celem podjęcia leczenia jest życie w trzeźwości i zupełnej abstynencji, co ma poprawić jakość życia osoby uzależnionej. Proces ten ma nauczyć pacjenta adaptacyjnych wzorców zachowania i umożliwić zrozumienie przyczyń nałogowego regulowania uczuć. Główne oddziaływania w terapii uzależnień:

• reprogramming (uczenie pacjenta nowych, korzystnych dla zdrowia zachowań oraz postaw);

• psychoterapia indywidualna;

• psychoterapia grupowa;

• psychoedukacja;

• treningi umiejętności;

• terapia skoncentrowana na rozwiązaniach.

FORMY TERAPII UZALEŻNIEŃ

Jeśli chodzi o sprawy logistycznie w tematyce leczenia odwykowego, może się ono odbywać w trzech różnych trybach:

• stacjonarnym,

• dziennym,

• i ambulatoryjnym.

Terapia stacjonarna

Leczenie w warunkach stacjonarnych może być krótkoterminowe ok. 6-8 tygodni albo długoterminowe ok. 6-24 miesięcy. Jest to zazwyczaj pierwszy etap w leczeniu odwykowym, zalecany osobom, które mają trudność, aby samodzielnie pozostać w abstynencji. Leczenie stacjonarne to przebywanie w ośrodku całodobowym. Decydując się na pobyt w ośrodku stacjonarnym, osoba uzależniona zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu.

Terapia dzienna

Leczenie w trybie dziennym trwa zazwyczaj 8 tygodni, gdzie regularnie odbywają się sesje terapeutyczne w dwóch modelach: grupowym oraz indywidualnym. Terapia dzienna to zajęcia od poniedziałku do piątku ok. 5-6 godzin. Pacjent przychodzi ze swojego miejsca zamieszkania. Warunkiem uczestnictwa jest utrzymywanie abstynencji.

Terapia ambulatoryjna

Celu kontynuowania terapii i procesu zdrowienia, po zakończonej terapii stacjonarnej lub dziennej osoby uzależnione kierowane są do dalszej psychoterapii w zakładach ambulatoryjnych oraz do grup samopomocowych (np. Anonimowych Alkoholików) i klubów abstynenta. Terapia ambulatoryjna jest to terapia indywidualna oraz grupowa, ale też może być rodzinna lub interwencja kryzysowa w przypadku częstych kryzysów osoby uzależnionej i jej rodziny. Leczenie ambulatoryjne prowadzone jest w poradniach, przychodniach i specjalistycznych gabinetach prywatnych. Zazwyczaj podzielona jest na 2-3 etapy; wstępny, podstawowy i pogłębiony.

Kornela Kowalska – psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta psychodynamiczny

 

Czytaj więcej→ CZYM JEST UZALEŻNIENIE?  

Prowadzimy terapię uzależnień we Wrocławiu i on-line. Zapraszamy do Centrum Psychoterapii i Psychodietetyki Rymkiewicz system. +48 882 794 249 Zarezerwuj
 
Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter
Instagram
Instagram
Instagram