Terapia uzależnień Wrocław - Rymkiewicz system

Terapia uzależnień - Rymkiewicz system Wrocław
Pomożemy Ci wyjść z nałogu. Zarezerwuj lub zadzwoń i zapytaj o najlepszą formę pomocy dla Ciebie.
Prowadzimy terepię uzależnień we Wrocławiu. Odpowiemy na pytania i dobierzemy odpowiedniego specjalistę.
+48 882 794 249 Umów wizytę
 

Dlaczego warto zaufać właśnie Nam

Zajmujemy się terapią każdego rodzaju uzależnienia- oznacza to, że pracujemy zarówno z osobami, które mają problem z nadmiernym używaniem substancji (alkohol, narkotyki), jak i proponujemy pomoc osobom nieradzącym sobie ze swoimi nałogowymi zachowaniami (komputer, hazard, praca, seks, zakupy). Posiadamy odpowiednie wyszkolenie i doświadczenie w pracy z pacjentami uzależnionymi bądź zagrożonymi uzależnieniem, oferujemy również terapię tzw. „redukcyjną”, koncentrującą się raczej na minimalizowaniu szkód wyrządzanych przez szkodliwe zachowania, niż na pełnej abstynencji. Początkowe sesje poświęcone są badaniu objawów uzależnienia i stopnia jego głębokości, następnie, w odniesieniu do zebranych informacji, proponowany jest pacjentowi rodzaj terapii, ustalana jest jej długość i cel. Z racji wszechstronności i zgrania naszego zespołu, potrafimy każdemu pacjentowi zaproponować możliwie optymalne dla niego terapeutyczne ścieżki. Zapraszamy do kontaktu z naszą poradnią terapii uzależnień. Wrocław, ul. Świeradowska 73/2, tel. 882 794 249.

Rymkiewicz system to profesjonalna terapia uzależnień we Wrocławiu

Co możesz zyskać korzystając z terapii uzależnień?

Pogłębiające się uzależnienie wiąże się z postępującą utratą poczucia sensu, nasilającym się wrażeniem utraty kontroli nad swoim życiem, stanem pustki i bezsilności. Podobne emocje towarzyszą osobom współuzależnionym, które zaniedbują własne potrzeby na rzecz kontrolowania destrukcyjnych zachowań swoich bliskich, a także często tym wszystkim, którzy wychowywali się w rodzinie, której funkcjonowanie było zdominowane przez uzależnienie któregoś z jej członków- teraz, będąc dorosłymi, mają trudności z odnalezieniem się w relacjach z innymi ludźmi, czy też, przede wszystkim, w relacji z własnymi emocjami. Tym wszystkim osobom oferujemy pomoc dostosowaną do problemu, z jakim się zgłaszają, tzn. osobom uzależnionym pomagamy odzyskać kontrolę nad życiem- czy to przez pracę nad pełną abstynencją, czy też nad ograniczeniem danej substancji bądź realizacji danego zachowania; osoby współuzależnione wspieramy w odzyskaniu zdrowego poczucia własnej wartości i własnych zasobów; natomiast z osobami, które dotknięte są tzw. „syndromem DDA” (Dorosłe Dziecko Alkoholika), pracujemy przede wszystkim nad nazwaniem i wyrażeniem trudnych emocji oraz nad samoakceptacją.

Leczymy:

 1. uzależnienie od internetu
 2. uzależnienie od gier komputerowych
 3. uzależnienie od telefonu komórkowego
 4. uzależnienie od hazardu
 5. uzależnienie od narkotyków
 6. uzależnienie od leków
 7. uzależnienie od zakupów
 8. uzależnienie od jedzenia
 9. uzależnienie od pracy
 10. uzależnienie od środków masowego przekazu
 11. uzależnienie od kart płatniczych
 12. uzależnienie od seksu
 13. uzależnienie od ćwiczeń fizycznych
Jaką wnosimy wartość prowadzoną przez nas terapią uzależnień?


Diagnoza - dzięki niej pacjent nabiera świadomości swojego problemu, może więc zacząć go rozwiązywać i wprowadzać zmianę w swoje życie.


Wybór postępowania terapeutycznego - dostosowany do potrzeb i oczekiwań pacjenta; plan terapii (np. niekiedy warto ukierunkować ją bardziej na wprowadzanie w życie konkretnych zachowań, niekiedy ważniejsze jest wyrażanie emocji itp.)


Sformułowanie celów - pozwala to pacjentowi pewniej spojrzeć w przyszłość; ustalenie i nazwanie celu wzbudza nadzieję, że przyszłość można realizować według własnych potrzeb i zamiarów.


Wzmocnienie samooceny - pacjent, poznając mechanizmy swojego funkcjonowania oraz przeżywając rozmaite, niekiedy przez długie lata tłumione emocje, staje się wewnętrznie mocniejszy, nabywa też większej pewności w obcowaniu z innymi ludźmi.
Terapia uzależnienia pozwala skutecznie wyjść z nałogu

Zobacz, czy nasza terapia uzależnień jest skierowana do Ciebie

 1. Jeżeli zauważyłeś, że nadużywasz alkoholu/narkotyków bądź masz problemy z ograniczeniem czasu spędzanego w pracy/na zakupach/grając na komputerze/grając w gry losowe i czujesz narastającą w związku z tym bezsilność i złość, zapraszamy na konsultację- pomoże Ci ona zobaczyć, co się dzieje w Twoim funkcjonowaniu, a także ewentualnie skłonić do podjęcia pracy nad realizacją bardziej satysfakcjonującej jakości życia.
 2. Jeżeli czujesz się uwikłany/uwikłana w destrukcyjne zachowania bliskiej Ci osoby, czujesz zmęczenie, rezygnację, coraz intensywniejszy smutek- warto sprawdzić, na ile działa u Ciebie mechanizm współuzależnienia i w jaki sposób można to działanie osłabić.
 3. Jeżeli wychowywałeś/wychowywałaś się w rodzinie, której funkcjonowanie było podporządkowane zachowaniu uzależnionej osoby, a obecnie trudno Ci odnaleźć się w świecie (np. czujesz, że nosisz w sobie ładunek niewyrażonej złości bądź lęku)- na sesji możesz przeżyć związane z tym trudne emocje, uwolnić je i w sobie poukładać.
 4. W takich sytuacjach zapraszamy do Rymkiewicz System. Poprowadzimy Cię przez terapię uzależnień. Wrocław, ul. Świeradowska 73/2.

Terapia uzależnień: terapia współuzależnienia Wrocław

Oferujemy wsparcie, wiedzę i narzędzia dla bliskich osób uzależnionych niezbędnych do zrozumienia oraz przezwyciężenia współuzależnienia. Zapraszamy do naszej poradni - Wrocław ul. Świeradowska 73/2.

Dla tych, którzy poszukują drogi do zdrowych relacji i pełniejszego życia, zapraszamy do odkrywania siebie.

Osoba współuzależniona może mierzyć się z kilkoma trudnościami, takimi jak: 

 • Utrata granic osobistych: Trudność w określaniu i utrzymaniu zdrowych granic w relacjach.
 • Zaniedbywanie własnych potrzeb: Skupianie się na potrzebach innych kosztem własnych, co może prowadzić do wyczerpania i zaniedbywania siebie.
 • Silna potrzeba zatwierdzenia: Wielkie pragnienie akceptacji i uznania przez innych, często kosztem własnych przekonań i wartości.
 • Niskie poczucie własnej wartości: Brak pewności siebie i niskie poczucie własnej wartości, często związane z uzależnieniem od innych osób.
 • Niezdrowe relacje: Skłonność do angażowania się w toksyczne lub uzależniające relacje.
 • Kontrola nad życiem innych: Próby kontrolowania życia innych osób, często w związku z lękiem przed utratą kontroli.

Pamiętaj! Nie tylko osoba uzależniona potrzebuje pomocy. Współuzależnienie również wymaga leczenia i zaopiekowania. Jeśli szukasz pomocy dla osoby uzależnionej zadbaj również o siebie. Jesteś ważny! Jesteś ważna!

Jakie mogą być cele terapii osoby współuzależnionych?

Nad czym można pracować?

 • zrozumienie własnych granic,
 • rozwijanie zdrowej samoświadomości,
 • budowanie poczucia własnej wartości
 • nauka skutecznych strategii radzenia sobie z emocjami i relacjami,
 • przełamywanie szkodliwych wzorców zachowań, wspieranie procesu zdrowego samorozwoju
Rymkiewicz system - terapia uzależnień we Wrocławiu

Idea Rymkiewicz system Wrocław


 • Łączymy działania różnych specjalistów w jednym miejscu (diagności psychologiczni, psychoterapeuci, psychodietetycy, dietetycy, psychiatrzy)
 • Praca zespołowa pozwala na uzyskanie spójnej metody leczenia
 • Osiągamy skuteczniejsze rezultaty pracując w synergii
 • Prowadzimy naszych pacjentów holistycznie i mamy szerokie spojrzenie na odczuwane trudności
Rymkiewicz system - terapia uzależnień we Wrocławiu
Zadzwoń i zapytaj o najlepszą formę pomocy dla Ciebie. Odpowiemy na pytania i dobierzemy odpowiedniego specjalistę. Zapraszamy na terapię uzależnień we Wrocławiu w naszej poradni. Pierwsze wizyty to zawsze konsultacje, które pomagają zorientować się w Twojejindywidualnej sytuacji. Następnie dobieramy odpowiedni plan zmiany i sposób pomocy biorąc pod uwagę naszą diagnozę i oczekiwania pacjenta. Umów wizytę
On-line
W Centrum


Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter
Instagram
Instagram
Instagram