Leczenie depresji Wrocław

Leczenie depresji Wrocław

Napisała dla Was: Olga Rymkiewicz- właściciel Centrum Rymkiewicz system, psycholog, psychoterapeuta, psychodietetyk

Kompleksowe podejście do leczenia depresji: od rozpoznania do terapii

Pewnie zastanawiacie się jak pokonać walkę z depresją, czy da się leczyć depresję i jak leczyć depresję, czy da się nakłonić do leczenia osobę chorą na depresje, jakie są zasady farmakoterapii, czy da się określić poziom depresji, jakie właściwie możemy obserwować objawy depresyjne oraz czy jest możliwe ustąpienie objawów i wyleczenia depresji w zależności od stopnia nasilenia tej choroby. W dzisiejszym artykule pochylimy się nad przynajmniej częściowymi odpowiedziami na powyższe pytania. Leczenie osoby chorej na depresję wymaga kompleksowego podejścia, które obejmuje zarówno rozpoznanie choroby, jak i odpowiednią terapię. Właściwe zdiagnozowanie depresji jest kluczowe dla skutecznego leczenia, a terapia może obejmować różne metody, takie jak psychoterapia, farmakoterapia, aktywność fizyczna czy higiena trybu życia.

Psychoterapia Wrocław.

Rozpoznawanie depresji: klucz do skutecznego leczenia

Znaczenie wczesnego rozpoznania depresji jest niezaprzeczalne, gdyż wpływa na skuteczne leczenie. Im wcześniej zostanie zdiagnozowana, tym większe są szanse na powrót do zdrowia pacjenta. Właściwe rozpoznanie depresji jest kluczowe, gdyż leczenie zależy od prawidłowego zrozumienia choroby.

Co to jest depresja: zrozumienie choroby oraz symptomy depresji: jak je rozpoznać?

Depresja to choroba psychiczna, która wpływa na myśli, uczucia i zachowania osoby dotkniętej tym schorzeniem. Co to jest depresja? To zaburzenie, które charakteryzuje się przewlekłym smutkiem, utratą zainteresowań, uczuciem beznadziejności oraz zmianami w apetycie i wzorcach snu. Zrozumienie depresji jest kluczowe dla jej prawidłowego rozpoznania i leczenia.

Symptomy depresji mogą być różnorodne i obejmują zarówno objawy emocjonalne, jak i fizyczne. Typowe objawy depresyjne sugerujące, że należy podjąć leczenie to m.in.:

 • uczucie smutku, pustki lub beznadziejności,

 • utrata zainteresowań i radości z wykonywania codziennych czynności,

 • zmiany w apetycie i wadze,

 • bezsenność lub nadmierna senność,

 • zmęczenie i brak energii,

 • trudności z koncentracją i podejmowaniem decyzji,

 • poczucie winy i bezwartościowości,

 • myśli o śmierci lub samobójstwie.

Rozpoznanie depresji opiera się na obserwacji występujących objawów depresji oraz rozmowie z pacjentem.

Różne oblicza choroby, czyli jakie mogą być rodzaje depresji?

Wyróżniamy różne rodzaje depresji i postaci depresji, które różnią się nasileniem objawów, czasem trwania oraz wpływem na funkcjonowanie pacjenta. Do najczęstszych rodzajów depresji należą:

 • depresja jednobiegunowa,

 • depresja dwubiegunowa,

 • depresja sezonowa,

 • depresja poporodowa,

 • depresja atypowa,

 • depresja maskowana.

Różne rodzaje depresji wpływają na pacjenta w różny sposób, dlatego ważne jest właściwe rozpoznanie, aby dostosować odpowiednie leczenie epizodu depresyjnego.

Depresja a choroby somatyczne: współchorobowość

Depresja często współwystępuje z chorobami somatycznymi, takimi jak choroby serca, cukrzyca czy choroby tarczycy. Współchorobowość może utrudniać rozpoznanie depresji oraz wpływać na skuteczność leczenia. Dlatego ważne jest, aby lekarze uwzględniali możliwość wystąpienia depresji u pacjentów z chorobami somatycznymi i monitorowali ich stan psychiczny.

Jakie mogą być przyczyny depresji?

Czynniki genetyczne: Istnieją pewne predyspozycje genetyczne do depresji. Osoby, które mają bliskich krewnych cierpiących na depresję, mogą być bardziej narażone na rozwinięcie tego zaburzenia.

Zmiany w chemii mózgu: Zmiany w równowadze chemicznej mózgu, zwłaszcza niedobór neurotransmiterów, takich jak serotonina, dopamina i noradrenalina, mogą przyczynić się do depresji.

Stres: Długotrwały lub intensywny stres może znacząco wpływać na zdrowie psychiczne, prowadząc do depresji. Stres może wynikać z różnych sytuacji, takich jak problemy w pracy, konflikty rodzinne, utrata pracy czy śmierć bliskiej osoby.

Zdarzenia życiowe: Traumatyczne zdarzenia, takie jak przemoc fizyczna, seksualna, utrata ukochanej osoby lub inne trudne doświadczenia życiowe, mogą być wyzwalaczami depresji.

Choroby fizyczne: Choroby przewlekłe, bóle przewlekłe, niektóre choroby neurologiczne i inne problemy zdrowotne mogą prowadzić do depresji.

Niskie poczucie własnej wartości: Problemy z samooceną i niskie poczucie własnej wartości mogą przyczynić się do depresji, zwłaszcza gdy osoba ma negatywne myśli o sobie.

Zaburzenia snu: Brak snu lub zaburzenia snu mogą wpływać na równowagę psychiczną i przyczyniać się do depresji.

Nadużywanie substancji: Używanie substancji psychoaktywnych, takich jak alkohol i narkotyki, może zwiększać ryzyko depresji.

Problemy hormonalne: Niektóre zaburzenia hormonalne, zwłaszcza u kobiet, mogą wpływać na nastrój i przyczyniać się do depresji.

Zdiagnozowanie depresji: rola lekarza. Leczenie depresji – lekarz POZ czy psychiatra?

Lekarz POZ odgrywa kluczową rolę w procesie zdiagnozowania depresji. Jako pierwszy kontakt z systemem opieki zdrowotnej, lekarz POZ może zauważyć objawy depresyjne u pacjenta i przekonać osobę do dalszych badań oraz leczenia. Współpraca z lekarzem POZ jest istotna dla skutecznego leczenia choroby, gdyż może on monitorować stan pacjenta, dostosowywać leczenie oraz wspierać pacjenta w procesie terapii. Szczególnie istotne wydaje się to być, kiedy pacjenci wzdragają się przed leczeniem. Myślę, że lekarz POZ jest też odpowiednią osobą i godną zaufania do wspierania osób z depresją, która jako pierwsza może przekonać do leczenia spośród specjalistów, do których zwróci się pacjent na swojej drodze, m.in. do psychiatry, który już może poprowadzić proces farmakoterapii.

Jak leczyć i wyleczyć depresję?

psycholog, wsparcie

Leczenie osoby chorej na depresję może obejmować różne podejścia, a skuteczność terapii może zależeć od indywidualnych potrzeb i cech pacjenta, który może zdefiniować cel i wybrać metodę odpowiednią dla siebie.

Psychoterapia:

 • Terapia poznawczo-behawioralna (CBT): Pomaga identyfikować i zmieniać negatywne myśli oraz wzorce zachowań, które przyczyniają się do depresji.
 • Terapia poznawcza: Koncentruje się na zmianie myślenia i przekonań, które mogą przyczyniać się do depresji.

Wymienione powyżej nurty terapeutyczne to tylko przykładowe sposród wielu innych, np. terapii psychodynamicznej, systemowej czy Gestalt.

Leki antydepresyjne:

 • Leki te, takie jak selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) czy inhibitory zwrotnego wychwytu noradrenaliny i serotoniny (SNRI), mogą pomóc w regulacji poziomu neurotransmiterów w mózgu.

Leczenie światłem:

 • Terapia światłem może być pomocna w przypadkach sezonowego zaburzenia afektywnego (SAD), które jest rodzajem depresji związanej z okresem zimowym i zmniejszonym światłem słonecznym.

Wsparcie społeczne:

 • Bliskie relacje z rodziną, przyjaciółmi i wsparcie społeczne mogą odegrać istotną rolę w procesie zdrowienia. Poprzez rozmowy o tym jak odbierają osobę chorą oraz poprzez okazanie troski o zdrowie mogą przekonać do leczenia oraz zachęcić do zadbania o siebie.

Zmiany stylu życia:

 • Regularne uprawianie sportu, zdrowa dieta, wystarczający sen i unikanie substancji psychoaktywnych mogą pomóc w poprawie ogólnego samopoczucia.

Samopomoc:

 • Edukacja na temat depresji, uczenie się radzenia sobie ze stresem, praktykowanie technik relaksacyjnych czy medytacja mogą być pomocne jako uzupełnienie profesjonalnej terapii.

Psychoterapia w leczeniu depresji

Psychoterapia jest jednym z podstawowych sposobów leczenia depresji, obok farmakoterapii. W zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta może być stosowana samodzielnie lub w połączeniu z lekami. Ma ogromne znaczenie, gdyż pozwala na głębokie zrozumienie przyczyn choroby oraz nauczenie pacjenta radzenia sobie z trudnymi emocjami.

Psychoterapia: jak wygląda leczenie? Kto może pomóc?

Proces leczenia obejmuje regularne spotkania z psychoterapeutą, podczas których pacjent ma możliwość wyrażenia swoich uczuć, myśli i obaw. Typowa sesja trwa około 50 minut i odbywa się w przyjaznej, bezpiecznej atmosferze. Sposób leczenia depresji zależy od rodzaju terapii oraz indywidualnych potrzeb pacjenta. Najczęściej stosowane metody to terapia poznawczo-behawioralna, terapia psychodynamiczna oraz inne nurty terapeutyczne.

Psychoterapeuci to specjaliści, którzy posiadają odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie w pracy z pacjentami cierpiącymi na depresję. W Polsce, psychoterapeutami mogą być psycholodzy, psychiatrzy oraz lekarze innych specjalności, którzy ukończyli specjalistyczne szkolenia z zakresu psychoterapii. Aby znaleźć odpowiedniego psychoterapeutę, warto skorzystać z rekomendacji lekarza rodzinnego, pomocy psychiatrycznej lub poszukać informacji samodzielnie.

Konsultacja z psychoterapeutą.

Wsparcie emocjonalne: rola telefonu zaufania

Znaczenie wsparcia emocjonalnego w leczeniu tej choroby nie można przecenić. Osoby cierpiące na depresję często potrzebują wsparcia i zrozumienia ze strony bliskich oraz profesjonalistów. Telefon zaufania to anonimowa, bezpłatna linia telefoniczna, która oferuje wsparcie emocjonalne osobom w kryzysie, w tym także tym zmagającym się z depresją. Skorzystanie z telefonu zaufania może pomóc w zdobyciu informacji na temat dostępnych form pomocy oraz złagodzeniu uczucia samotności i beznadziejności, a także nakłonić do leczenia.

Farmakoterapia: leczenie depresji lekami

Farmakoterapia odgrywa kluczową rolę w leczeniu, szczególnie w przypadkach, gdy psychoterapia nie przynosi wystarczających efektów. Takie leczenie polega na stosowaniu leków przeciwdepresyjnych, które wpływają na równowagę neuroprzekaźników w mózgu, co prowadzi do poprawy nastroju i funkcjonowania pacjenta.

Antydepresanty: jak działają? Zasady farmakoterapii: jak lekarz leczy depresję?

Antydepresanty, czyli leki przeciwdepresyjne, działają poprzez wpływanie na poziom neuroprzekaźników, takich jak serotonina, noradrenalina i dopamina, które są odpowiedzialne za regulację nastroju. Istnieje kilka grup antydepresantów, takich jak inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI), inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (SNRI) oraz trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (TLPD).

Lekarz leczy depresję poprzez dobór odpowiedniego leku przeciwdepresyjnego oraz ustalenie optymalnej dawki. Proces takiego leczenia zaczyna się od konsultacji z lekarzem, który ocenia stan pacjenta, historię choroby oraz ewentualne przeciwwskazania do stosowania leków. Następnie lekarz dobiera odpowiedni lek oraz dawkę, a pacjent rozpoczyna kurację. W trakcie leczenia farmakoterapią ważne jest regularne monitorowanie stanu pacjenta oraz ewentualne dostosowywanie dawki leku.

Skutki uboczne leków przeciwdepresyjnych. Zespół odstawienia: co to jest?

Skutki uboczne leków przeciwdepresyjnych mogą być różne, w zależności od rodzaju leku oraz indywidualnej reakcji organizmu. Typowe objawy uboczne to nudności, bóle głowy, bezsenność, senność, suchość w ustach, zmiany w apetycie oraz zaburzenia seksualne. W przypadku wystąpienia objawów ubocznych leków, warto skonsultować się z lekarzem, który może dostosować dawkę leku lub zaproponować inny preparat.

Zespół odstawienia to zbiór objawów, które mogą wystąpić po nagłym przerwaniu stosowania leków przeciwdepresyjnych. Objawy te mogą obejmować zawroty głowy, bóle głowy, nudności, drażliwość, zaburzenia snu oraz uczucie „szoków elektrycznych” w głowie. Aby uniknąć zespołu odstawienia, lekarz zaleca stopniowe zmniejszanie dawki leku, co pozwala organizmowi na dostosowanie się do zmian. W przypadku wystąpienia objawów zespołu odstawienia, warto skonsultować się z lekarzem, który może pomóc w prawidłowym odstawieniu leku.

Depresja lekooporna: wyzwanie dla medycyny

depresja lekooporna, leczenie

To szczególny rodzaj depresji, który nie reaguje na standardowe metody leczenia farmakologicznego. W przypadku tej odmiany choroby, pacjenci nie doświadczają poprawy nastroju i funkcjonowania mimo prób leczenia różnymi lekami przeciwdepresyjnymi. Medycyna stawia czoła temu wyzwaniu, poszukując alternatywnych metod leczenia, które mogą pomóc osobom z tym rodzajem depresji.

Jakie mamy sposoby leczenia? Leczenie farmakologiczne depresji lekoopornej

Standardowe metody leczenia depresji, takie jak leczenie farmakologiczne czy psychoterapia, mogą okazać się nieskuteczne u niektórych pacjentów. W takich przypadkach mówimy o depresji lekoopornej. Takie osoby mogą wymagać alternatywnych metod leczenia, takich jak terapia elektrowstrząsowa, stymulacja magnetyczna mózgu czy głęboka stymulacja mózgu.

W przypadku tej odmiany depresji, lekarze mogą zastosować inne podejście do leczenia farmakologicznego. Może to obejmować stosowanie leków z innych grup farmakologicznych, takich jak stabilizatory nastroju, leki przeciwlękowe czy leki przeciwpsychotyczne. Ponadto, lekarze mogą zdecydować się na zastosowanie terapii skojarzonej, czyli jednoczesne stosowanie kilku leków o różnych mechanizmach działania, aby zwiększyć szanse na poprawę stanu pacjenta.

Wsparcie dla osób z depresją lekooporną

Wsparcie takich osób jest niezwykle ważne, ponieważ ci pacjenci często doświadczają większego cierpienia i frustracji związanej z brakiem poprawy mimo prób leczenia. Wspieranie osób z tą odmianą depresji może obejmować pomoc w znalezieniu odpowiedniego specjalisty, uczestnictwo w grupach wsparcia czy zapewnienie emocjonalnego wsparcia ze strony bliskich. Warto również pamiętać, że takie osoby mogą wymagać dłuższego czasu leczenia oraz większego zaangażowania ze strony lekarzy i terapeutów.

Znaczenie aktywności fizycznej i higieny trybu życia w leczeniu depresji, czyli rola ruchu diety

żywienie w depresji, psychodietetyk

Jak ruch wpływa na depresję?

Ruch odgrywa kluczową rolę w leczeniu, ponieważ wpływa na wydzielanie endorfin, zwanych hormonami szczęścia. Regularne ćwiczenia fizyczne mogą przyczynić się do poprawy nastroju, zwiększenia energii oraz redukcji napięcia i stresu. Ponadto, ruch wpływa na poprawę jakości snu, co jest istotne w leczeniu osób chorych na depresję. Warto zatem włączyć ćwiczenia do codziennej rutyny, aby wspomóc proces leczenia.

Higieniczny tryb życia: jakie ma znaczenie?

Higieniczny tryb życia to sposób na utrzymanie zdrowia psychicznego i fizycznego, co ma bezpośredni wpływ na leczenie. Zdrowy tryb życia obejmuje regularne ćwiczenia, zdrową dietę, odpowiednią ilość snu oraz unikanie używek, takich jak alkohol czy papierosy. Wprowadzenie zdrowych nawyków do codziennej rutyny może przyczynić się do poprawy samopoczucia i skuteczniejszego leczenia.

Ruch i dieta: jak wpływają na nasilenie objawów depresji?

Ruch i dieta mają istotny wpływ na nasilenie objawów depresji. Regularna ruch oraz zdrowa, zrównoważona dieta mogą zmniejszyć objawy depresji, takie jak zmęczenie, brak energii czy problemy ze snem. Warto zwrócić uwagę na spożywanie produktów bogatych w białko, błonnik, witaminy i minerały, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Ponadto, unikanie przetworzonej żywności, nadmiaru cukru oraz tłuszczów nasyconych może przyczynić się do poprawy samopoczucia i skuteczniejszego leczenia.

Polecamy: Konsultacje z dietetykiem.

Podsumowanie

W artykule przedstawiliśmy kompleksowe podejście do leczenia osób chorych na depresję, począwszy od rozpoznawania choroby, poprzez psychoterapię, farmakoterapię, aż po radzenie sobie z depresją lekooporną. Omówiliśmy również znaczenie aktywności fizycznej i higieny trybu życia w leczeniu depresji. Wszystkie te elementy są kluczowe dla skutecznego leczenia depresji i powinny być uwzględniane w indywidualnym planie terapeutycznym każdej osoby dotkniętej tą chorobą.

Ważne jest, aby pamiętać, że leczenie wymaga czasu, cierpliwości i zaangażowania zarówno ze strony pacjenta, jak i terapeutów. Współpraca z lekarzem POZ, psychoterapeutą oraz psychiatrą jest kluczowa dla osiągnięcia sukcesu w leczeniu. Ponadto, wprowadzenie zdrowych nawyków życiowych, takich jak regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta oraz dbanie o higienę snu, może znacząco przyczynić się do poprawy samopoczucia i skuteczności terapii. Wspólnie ze specjalistami warto zastanowić się czy zastosować leczenie ambulatoryjne czy szpitalne w zależnoóści od stopnia nasilenia choroby u pacjenta.

Depresja to poważne zaburzenie, które może wpłynąć na każdy aspekt życia osoby dotkniętej chorobą. Dlatego tak ważne jest, aby podejść do leczenia w sposób kompleksowy, uwzględniając różnorodne metody terapeutyczne oraz indywidualne potrzeby pacjenta. Tylko wtedy można osiągnąć trwałą poprawę i powrót do pełni zdrowia psychicznego.

Olga Rymkiewicz- właściciel Centrum Rymkiewicz system, psycholog, psychoterapeuta, psychodietetyk

 

Czytaj więcej –> o depresji sezonowej SAD.

Leczenie depresji możliwe jest dzięki pomocy naszych psychoterapeutów.

Prowadzimy terapię w następujących nurtach: poznawczo-behawioralnym, psychodynamicznym, systemowym, integracyjnym, gestalt i eriksonowskim. Zapraszamy do Rymkiewicz system we Wrocławiu.
Zarezerwuj

 

Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter
Instagram
Instagram
Instagram