Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny Wrocław

Napisała dla Was nasza specjalistka: Olga Rymkiewicz- psycholog, psychoterapeuta, psychodietetyk
 

PSYCHOTERAPEUTA POZNAWCZO-BEHAWIORALNY

Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (CBT) pracuje w oparciu o podejście terapeutyczne, które skupia się na związku między myślami, emocjami i zachowaniami. Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny rozpoczyna terapię od oceny i diagnozy problemów, z którymi pacjent się zgłasza. Stawia pytania, analizuje myśli, emocje i zachowania pacjenta, aby zrozumieć mechanizmy utrzymujące trudności. Wspólnie z pacjentem terapeuta określa cele terapii, czyli to, czego pacjent chce osiągnąć. Cele te mogą dotyczyć zmiany myśli, uczuć, zachowań lub polepszenia funkcjonowania w określonych obszarach życia.

Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny dostarcza pacjentowi edukacji na temat mechanizmów poznawczych, jak np. przekonania, sposoby myślenia czy automatyczne myśli. Pomaga pacjentowi w rozwinięciu świadomości swoich myśli i emocji oraz zrozumieniu, w jaki sposób wpływają one na zachowanie. Terapeuta poznawczo-behawioralny często zleca pacjentowi zadania domowe, które polegają na praktycznym zastosowaniu nowych umiejętności i technik w codziennym życiu. Te zadania mają na celu utrwalenie zmian terapeutycznych i umożliwienie pacjentowi praktycznego działania.

Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny regularnie monitoruje postępy pacjenta w osiąganiu celów terapii. Może stosować pomiary i skale oceny, aby obiektywnie ocenić zmiany w funkcjonowaniu pacjenta. Ważne jest, aby zauważyć, że każda sesja terapeutyczna jest dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjenta, a techniki i metody terapeutyczne mogą się różnić w zależności od konkretnych trudności i celów terapii. Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny pracuje w partnerskiej relacji z pacjentem, dostosowując podejście terapeutyczne do jego indywidualnych potrzeb i preferencji.

Olga Rymkiewicz- psycholog, psychoterapeuta, psychodietetyk

Nasi specjaliści pracują również w innych nurtach terapeutycznych. Tutaj znajdziesz szczegóły:

  1. PSYCHOTERAPEUTA PSYCHODYNAMICZNY
  2. PSYCHOTERAPEUTA GESTALT
  3. PSYCHOTERAPEUTA INTEGRACYJNY
  4. PSYCHOTERAPEUTA SYSTEMOWY
  5. PSYCHOTERAPEUTA ERIKSONOWSKI
Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter
Instagram
Instagram
Instagram