nurty psychologiczne

Psychoterapeuta systemowy

Napisała dla Was nasza specjalistka: Olga Rymkiewicz- psycholog, psychoterapeuta, psychodietetyk
 

PSYCHOTERAPEUTA SYSTEMOWY – NURT SYSTEMOWY

Psychoterapeuta systemowy patrzy na problemy człowieka jako część większego systemu. Skupia się na wzajemnych relacjach, wzorcach komunikacji i dynamikach w systemie, a nie tylko na człowieku jako izolowanej jednostce. Terapeuta bada, jak zmiany w jednym elemencie systemu mogą wpływać na cały system. Terapeuta systemowy bada system w całości, zwracając uwagę na kontekst, wartości, normy i struktury. Psychoterapeuta systemowy bada kontekst, w którym występują trudności. Zajmuje się zarówno czynnikami wewnętrznymi, takimi jak indywidualne cechy i historie życia, jak i czynnikami zewnętrznymi, takimi jak kultura, społeczność, otoczenie i struktury społeczne. Psychoterapeuta systemowy pomaga w identyfikacji i zmianie negatywnych wzorców komunikacji i interakcji w systemie. Pracuje nad poprawą umiejętności komunikacyjnych, rozwiązywaniem konfliktów, budowaniem więzi i wzmacnianiem zdrowych wzorców interakcji. Terapeuta systemowy analizuje role i hierarchię w systemie, badając, jak wpływają one na problemy i dynamikę. Pomaga członkom systemu w identyfikacji i przekształcaniu niewłaściwych ról oraz w tworzeniu bardziej zrównoważonych i elastycznych struktur w systemie. Terapeuta systemowy pomaga w integrowaniu wprowadzanych zmian w codzienne życie systemu. Pracuje nad utrwalaniem i utrzymaniem pozytywnych zmian, aby osiągnięte korzyści przetrwały po zakończeniu terapii. Praktyka terapeuty systemowego może różnić się w zależności od konkretnych potrzeb i celów systemu, z którym pracuje terapeuta. Ważne jest, aby terapeuta był elastyczny i dostosowywał swoje podejście do konkretnej sytuacji i klientów.

Olga Rymkiewicz- psycholog, psychoterapeuta, psychodietetyk

Poznaj wartość różnych nurtów terapeutycznych, w jakich pracują nasi specjaliści:

  1. PSYCHOTERAPEUTA POZNAWCZO-BEHAWIORALNY
  2. PSYCHOTERAPEUTA PSYCHODYNAMICZNY
  3. PSYCHOTERAPEUTA GESTALT
  4. PSYCHOTERAPEUTA INTEGRACYJNY
  5. PSYCHOTERAPEUTA ERIKSONOWSKI
Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter
Instagram
Instagram
Instagram