Nurt Gestalt w psychoterapii

Psychoterapeuta Gestalt

Napisała dla Was nasza specjalistka: Olga Rymkiewicz- psycholog, psychoterapeuta, psychodietetyk
 

PSYCHOTERAPEUTA GESTALT – NURT GESTALT

Psychoterapeuta gestalt pracuje w oparciu o teorię i metodologię terapii gestalt, która skupia się na rozwijaniu świadomości, eksploracji doświadczeń tu i teraz oraz integracji różnych aspektów osobowości. Terapeuta gestalt skupia się na teraźniejszości i zachęca pacjenta do większej świadomości tego, co dzieje się w danym momencie. Pomaga pacjentowi w zauważaniu i doświadczaniu swoich myśli, emocji, cielesnych doznań i zachowań w bieżącym kontekście. Psychoterapeuta gestalt wspiera pacjenta w pogłębianiu i eksplorowaniu swoich doświadczeń. Pomaga pacjentowi w wyrażaniu i zrozumieniu swoich emocji, potrzeb, pragnień i celów. Ważne jest badanie zarówno werbalnych, jak i niewerbalnych aspektów doświadczenia. Psychoterapeuta gestalt zachęca pacjenta do dialogu wewnętrznego, czyli badania różnych aspektów osobowości, które mogą się pojawiać wewnętrznie. Pomaga pacjentowi w identyfikowaniu i zrozumieniu różnych części siebie, takich jak wewnętrzne konflikty, dialog między różnymi „głosami” wewnętrznymi i integrację tych aspektów. Pomaga pacjentowi w wykorzystywaniu różnych form wyrażania, takich jak sztuka, ruch, dramatyzacja czy praca z ciałem, aby pogłębiać zrozumienie siebie i wprowadzać pozytywne zmiany w życiu. Terapeuta gestalt wspiera pacjenta w procesie integracji różnych aspektów osobowości oraz w tworzeniu sensownych zamknięć i zakończeń. Pomaga pacjentowi w zintegrowaniu zmian i wzrostu, które nastąpiły w terapii, oraz w przenoszeniu tych korzyści do codziennego życia. Ważne jest, aby zauważyć, że praktyka terapeutyczna może różnić się w zależności od indywidualnych preferencji terapeuty gestalt oraz od potrzeb i celów pacjenta. Psychoterapia gestalt jest zazwyczaj prowadzona w atmosferze empatii, akceptacji i współpracy między terapeutą a pacjentem, co tworzy przestrzeń do eksploracji i transformacji.

Olga Rymkiewicz- psycholog, psychoterapeuta, psychodietetyk

Poznaj wartość różnych nurtów terapeutycznych, w jakich pracują nasi specjaliści:

  1. PSYCHOTERAPEUTA POZNAWCZO-BEHAWIORALNY
  2. PSYCHOTERAPEUTA PSYCHODYNAMICZNY
  3. PSYCHOTERAPEUTA INTEGRACYJNY
  4. PSYCHOTERAPEUTA SYSTEMOWY
  5. PSYCHOTERAPEUTA ERIKSONOWSKI
Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter
Instagram
Instagram
Instagram