Leczenie traumy Wrocław

Napisała dla Was nasza specjalistka: Alicja Podolak- psychodietetyk, psychoterapeuta, dietetyk

Zdarza się, że doświadczamy w życiu sytuacji, które zaburzają naszą równowagę emocjonalną. Kiedy dane wydarzenie stanowi dla nas źródło cierpienia i jest przyczyną szeroko pojętych, długotrwałych skutków natury psychologicznej możemy mówić o doświadczeniu dla nas traumatycznym. Mimo iż doświadczenie traumy niesie za sobą negatywne konsekwencje może wiązać się również z występowaniem pozytywnego rozwoju jednostki w postaci potraumatycznego wzrostu.

T jak trauma

Według kryteriów DSM-5 trauma odnosi się do wydarzeń, które stanowią dla danej jednostki ekspozycję na groźbę śmierci albo śmierć, poważne obrażenia lub przemoc na tle seksualnym. Natomiast rozszerzona definicja traumy obejmuje wydarzenia, których doświadczanie przez daną osobę stanowi zagrożenie dla jej integralności psychologicznej. Konkretne zdarzenie nie musi zagrażać życiu jednostki, żeby można było uznać je za traumatyczne. Przemoc emocjonalna, separacja, upokorzenia, każda sytuacja, która naraża osobę na poczucie niewyobrażalnego psychicznego cierpienia, poczucia bezradności, bezsilności, przerażenia, strachu czy dysocjacji, może wywołać u jednostki traumę.

Możemy wyróżnić tzw. traumy przez duże T oraz małe t. Co to oznacza? Sytuacje spełniające definicję traumy przez duże „T” to te wydarzenia, które łączą się z ryzykiem śmierci, poważnym zranieniem czy informacją o tragicznym wypadku, zdarzeniu z udziałem bliskiej nam osoby. To wydarzenia takie jak: trzęsienie ziemi, pożar, katastrofa lotnicza, ataki terrorystyczne i tym podobne. Z kolei traumą przez małe “t” nazywamy sytuacje związane m.in. z traumą relacyjną- przemocowe środowisko wychowawcze, zaniedbanie emocjonalne, odrzucenie, molestowanie. Takie przeżycia mogą doprowadzić do zaburzeń pracy mózgu na poziomie przetwarzania emocjonalnego i/lub poznawczego.

Zobacz również: Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny Wrocław

Konsekwencje

Jedną z możliwych konsekwencji jakie mogą pojawić się u jednostki, która doświadczyła traumy jest PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) czyli zespół stresu pourazowego. Traktowany jest jako opóźniona i/lub przedłużona reakcja na silnie stresujące wydarzenia, związane z zagrożeniem życia bądź poważnym zranieniem oraz zagrożeniem fizycznej integralności. Charakteryzującego się m.in. koszmarami sennymi, nadmierną czujność, widzeniem na jawie traumatycznych scen z przeszłości, stałym oczekiwaniem niebezpieczeństwa, trudnościami z koncentracją czy wybuchami złości. Przeżycie traumy, choć jest niewyobrażalnie trudne i niesie za sobą wiele cierpienia, może także wzbogacić nasze życie.

Rozwój potraumatyczny

Na drugim końcu konsekwencji traumy mamy do czynienia z możliwością wystąpienia wzrostu potraumatycznego, który powoduje, iż poziom funkcjonowania jednostki jest wyższy w porównaniu z okresem sprzed doświadczenia traumatycznego. Wzrost potraumatyczny związany jest ze zmianami w percepcji postrzegania siebie, swoich relacji czy życiowych wartości. W wyniku tego procesu osoba, która doświadczyła traumy przechodzi pewnego rodzaju transformację i uzyskuje wyższy, niż przed traumą, poziom funkcjonowania. Znaczącym jest fakt, że rozwój jest efektem nie tyle przeżytej traumy, co podejmowanych w jej wyniku strategii zaradczych. Mechanizm rozwoju po wydarzeniu traumatycznym związany jest bezpośrednio z procesami emocjonalnego i poznawczego przepracowania informacji dotyczących doświadczonego zdarzenia. Ludzie w konsekwencji przeżytej traumy są w stanie nawiązywać bliższe relacje z innymi, odkrywać w sobie większe pokłady empatii, osobistej siły, zaufania do siebie.

Pozytywne przeformułowanie

Wzrost potraumatyczny to proces dzięki któremu jednostka doświadcza zmian w sposobie postrzegania siebie i świata. Zyskuje głębsze rozumienie dotychczasowych przeżyć. Nie ujmuje to oczywiście bólu jednostki w obliczu traumatycznych zdarzeń, lecz doznane cierpienie ma szansę zostać przekształcone w istotną dla człowieka wartość.

Alicja Podolak – psychodietetyk, psychoterapeuta, dietetyk

Czytaj więcej→ INTERWENCJA KRYZYSOWA

 
Prowadzimy terapię w następujących nurtach: poznawczo-behawioralnym, psychodynamicznym, systemowym, integracyjnym, gestalt i eriksonowskim. Zapraszamy do Centrum Psychoterapii i Psychodietetyki Rymkiewicz system we Wrocławiu. Zarezerwuj
 
Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter
Instagram
Instagram
Instagram