Metaprogramy – charakterystyka i ćwiczenie

Napisała dla Was nasza specjalistka: Agnieszka Bogusz- psycholog, psychoterapeuta

Metaprogram to strategia myślenia i działania, postrzegania rzeczywistości. Ludzie różnią się metaprogramami, a w związku z tym różnie rozumieją komunikaty, inaczej się zachowują w tych samych sytuacjach, podejmują różne decyzje i działania. Rozpoznanie typu metaprogramu u siebie i swojego rozmówcy znacznie ułatwia komunikację i rozumienie potrzeb. Oto charakterystyka poszczególnych metaprogramów i ćwiczenia pomocne w ich rozpoznawaniu w środowisku pracowniczym.

SZCZEGÓŁOWY

1. Zwraca uwagę na detale i szczegóły w wypowiedzi.

2. Określa ściśle parametry i warunki przeprowadzenia rozmowy.

3. Podaje bardzo dużo przykładów w wypowiedzi.

4. Każdą teorie stara się sprowadzić do poziomu konkretu.

OGÓŁNY

1. Rozmawiając o konkretach stara się dopasować do nich ogólne zasady, mechanizmy.

2. W wypowiedziach używa słów (tzw. „wielkich generalizatorów”) – typu: generalnie, zawsze, wszyscy.

3. Powołuje się na teorie (filozofie, mechanizmy) tłumacząc nimi sytuacje przypadkowe.

4. Odpowiada bardzo szeroko i ogólnie na pytania – pozostawiając miejsce do interpretacji.

PROCEDURALNY

1. Systematyzuje swoje wypowiedzi używając takich zwrotów jak: „po pierwsze”, „po drugie”, czy w pierwszym, w drugim kroku…

2. Opowiadając zwraca uwagę na związki przyczynowo – skutkowe.

3. Powołuje się na procedury, ogólnie przyjęte zasady opowiadając o swoich motywacjach do wykonywania działań.

4. Nie lubi wyjątków – stara się je dopasować do ogólnie przyjętych zasad.

OPCJONALNY

1. W odpowiedziach poszukuje różnych alternatyw, możliwości.

2. Lubi podkreślać, że od każdej reguły zdarzają się wyjątki.

3. Nie zamyka się nigdy do jednej przedstawianej teorii.

4. Obmyśla alternatywne wyjścia z sytuacji tworząc plan postępowania w określonej sytuacji.

5. Tłumaczy różne procesy podkreślając, że może być różnie.

MOTYWACJA „OD”

1. Preferuje pracę w zespole.

2. Opiera swoje poczucie bezpieczeństwa i wartości swoich osiągnięć na opinii innych (podkreśla, że innym podobał się jego pomysł, jego rozwiązanie).

3. Źle funkcjonuje się w sytuacji, kiedy wymagana jest rywalizacja.

4. Potrzebuje jasno wyznaczonych celów, źle czuje się w zmienne sytuacji.

MOTYWACJA „DO”

1. Sprawdza się i preferuje zadania, w których może zarządzać.

2. Deklaruje, że nie obawia się podejmować decyzji – twierdzi, że nie brakuje mu odwag w takich sytuacjach.

3. Wyraża chęć rozumienia i kontrolowania całości procesu w wykonywaniu zadań.

4. W jego opinii efektywna praca to osiąganie wyników i rezultatów – ludzie są „narzędziem” do realizacji zadań.

PODOBIEŃSTWA

1. Uważa, że kompromis to dobre wyjście z sytuacji konfliktowej i opowiada o sytuacjach, w których zawierał kompromisy.

2. Aby się upewnić, że jego pomysł (rozwiązanie) przyniesie efekty, sprawdza czy inne firmy działają w podobny sposób.

3. W wypowiedzi podkreśla, że to co sprawdzone (przetestowane, potwierdzone) jest dobre.

4. Deklaruje, że tworzenie konsorcjów (spółek i innego rodzaju związków biznesowych) jest korzystne dla rozwoju firmy.

5. Mówi, że szerokie i dobre kontakty biznesowe są gwarancją sukcesu.

RÓŻNICE

1. Mówi, że sukces firmy jest możliwy wtedy, kiedy ma ona do zaoferowania coś nowego.

2. Deklaruje, że najbardziej pożądaną cechą gwarantującą sukces jest kreatywność.

3. Twierdzi, że poszukiwanie nowych rozwiązań jest najważniejszym przyczynkiem rozwoju firmy.

4. W wypowiedziach używa słów: niezależność, innowacyjność, kreatywność.

AUTORYTET „JA”

1. Mówi, że należy podejmować decyzję samodzielnie.

2. Uważa, że konsultowanie pomysłów jest szkodliwe dla efektywnego procesu obmyślania nowych, innowacyjnych rozwiązań – niechętnie bierze pod uwagę sugestie innych osób.

3. Preferuje pracę w pojedynkę.

4. Twierdzi, że rzadko popełnia błędy (raczej to inni się mylą, nie zgadzając się z nim).

5. Deklaruje, że ma duże zaufanie do obmyślonych przez siebie rozwiązań – ma zaufanie do swojego procesu myślowego (na podstawie własnych doświadczeń, intuicji itp…)

AUTORYTET „INNI”

1. Uważa, że ma rację wtedy, gdy jego pomysł jest akceptowany przez inne osoby.

2. Twierdzi, że konsultowanie pomysłów (sesje kreatywności, tworzenie zespołów projektowych) to bardzo dobry sposób współpracy.

3. Mówi, że często prosi innych o wyrażanie swoich opinii na sporne tematy.

4. Deklaruje, że inne punkty widzenia są dla niego cenne i często bierze je pod uwagę podejmując decyzję.

ĆWICZENIE

Jakimi meta programami posługują się osoby, których opisy przeczytasz poniżej. Dopasuj trzy najbardziej wiodące meta programy. Po czym poznajesz że to dany meta program?

1.Wszystko co robię w swojej pracy jest dla mnie bardzo ważne. Wiem doskonale jakie są kryteria osiągania sukcesu w moim zawodzie. Wykonywanie pewnych obowiązków jest oczywiście trudniejsze niż innych, ale jeśli ma się jasno wytyczone cele i włoży dostatecznie dużo wysiłku można osiągnąć bardzo wiele i czerpać z tego zadowolenie. Zazwyczaj dobrze zdaję sobie sprawę z jakości wykonania pracy i nie muszę pytać o to innych czy porównywać się z nimi. Lubię dążyć do osiągnięcia konkretnych rezultatów, potrafię wyobrazić sobie koleje etapy realizacji zadania i sukces jaki czeka mnie na końcu.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

2.Dążenie do celu i umiejętność celebrowania sukcesu to bardzo ważne elementy w budowaniu motywacji do pracy. Cieszę się gdy mogę działać z innymi, kiedy koledzy widzą efekty mojej pracy i dobrze je oceniają. To istotny wyznacznik mojego zadowolenia – uznanie w oczach innych. Opinia przełożonego też ma dla mnie duże znaczenie, wtedy mam pewność, że to co robię rzeczywiście jest wysokiej jakości. to pomaga mi stawiać sobie ambitne cele i konsekwentnie je realizować. Zawsze zaczynam pracę z wizją końca i pozytywnych rezultatów zadania. No i oczywiście korzyści jakie ono przyniesie.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

3.W pracy najważniejsze to unikanie problemów i nieścisłości. Trzeba dobrze przewidywać efekty swoich działań aby móc ustrzec się błędów i opóźnień. Gdy zabieram się do pracy precyzyjnie określam jakie działania spełnią moje oczekiwania odnośne jakości i robię wszystko by sprostać temu zadaniu. Po jego zakończeniu wnikliwie oceniam efekty mojej pracy. Jeśli włoży się dostatecznie dużo wysiłku zazwyczaj można wyeliminować wszelkie braki i nieścisłości co pozwala uniknąć wielu przykrości ze strony przełożonych i działu jakości. Wiem, że sam jestem najsurowszym sędzią moich osiągnięć.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

4.Gdy pracuje się z innymi warto uzyskiwać od nich informacje zwrotne o jakości własnej pracy. To pomaga zawczasu ustrzec się błędów i uniknąć nieprzyjemności, które się z nimi wiążą. Praca sprawia mi dużo radości i spełniam się w tym co robię. Lubię gdy koledzy doceniają mój wkład w zadanie i ważna jest dla mnie opinia przełożonych – wtedy mam pewność że moja praca jest dobrej jakości. Porównania z innymi pozwalają mi na korygowanie tego robię źle i przewidywanie kłopotów. Jeśli wie się co zagraża wykonaniu planu można zawczasu podjąć kroki zaradcze i oszczędzić sobie wielu stresów.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

5.Lubię moją pracę – mam możliwość samodzielnego planowania zadań. Opieram się przy tym na całości mojej wiedzy profesjonalnej. Zdobywanie nowych doświadczeń i konfrontowanie jej wynikami światowych badań dużo mi daje. Gdy wskaźniki jakości i bezszkodowości utrzymują się w normie dla naszych wyrobów mam poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Czasem zdarza mi się doradzać mniej doświadczonym kolegom. Młodzi nie zawsze zdają sobie sprawę, że sukces zaczyna się od precyzyjnej wizji i świadomości własnych możliwości jego osiągnięcia. No i bez konkretnego stabilnego punktu odniesienia w postaci wyników ekonomicznych trudno ocenić czy się go osiągnęło.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

6.Najważniejsza sprawa to dobrze zaplanować sobie pracę. Sprawdzić jakie są wytyczne i normy na temat tego co jest do wykonania. Gdy można pracować mając komfort czasu i środków wykonania pozwala to uniknąć wielu błędów i problemów. Działania dobrze zaplanowane i konsekwentnie realizowane dają pewność, że praca nie będzie odbiegała od standardów wykonania jakie przewidują zakładowe procedury. Możliwość sprawdzania jakości wykonania na każdym etapie zapewnia jakość i spokój sumienia. Brak opóźnień powoduje zmieszczenie się w założeniach ekonomicznych na dany miesiąc.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Zobacz również:

 

Agnieszka Bogusz- psycholog, psychoterapeuta

Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter
Instagram
Instagram
Instagram