motywacja do zmiany w psychoterapii, terapia Wrocław

Motywacja do zmian w psychoterapii

Napisała dla Was nasza specjalistka: Ewa Wróblewska- psycholog, psychoterapeuta

Gdy nasze życie nie układa się tak jakbyśmy chcieli, napotykamy wciąż te same trudności, trafiamy na sytuacje, które powtarzają nasze przeszłe zranienia, warto zastanowić się jakich oczekujemy zmian.

Motywacja do zmiany jest jednym z kluczowych aspektów w procesie psychoterapeutycznym.

Stanowi motor naszego działania, pozwala nam wytrwać w decyzji o podjęciu terapii oraz konsekwentnie uczestniczyć w cotygodniowych sesjach. Jest konstruktem dynamicznym i dzięki temu może ewoluować, na poszczególnych etapach procesu terapeutycznego, przynosząc w rezultacie upragnione zmiany.

Czy istnieje jeden rodzaj motywacji?

Motywacja do terapii może być bardzo różna. Niewątpliwie najbardziej trwałym jej rodzajem jest tak zwana motywacja wewnętrzna. Jest ona oparta o nasze osobiste przekonania czy wartości i jako taka w mniejszym stopniu podlega wpływom z zewnątrz. Innym rodzajem motywacji jest motywacja zewnętrzna, która zakłada, że staramy się dla kogoś, dla jakiejś sprawy, która zwykle ma na nas duży wpływ. Ten rodzaj motywacji jest zwykle bardziej chwiejny i podatny na sugestie, może być natomiast pomocny w początkowej fazie podejmowania decyzji o psychoterapii.

Do gabinetu terapeuty trafiają osoby o różnej motywacji.

Podczas pierwszej konsultacji terapeuta omawia z klientem przyczyny zgłoszenia się. Bardzo często początkowo mają one bardzo ogólny, uniwersalny charakter „czuję się źle i chciałbym/chciałabym poczuć się lepiej”. Zadaniem terapeuty jest dopytać, co to znaczy, czym jest złe samopoczucie, od kiedy występuje i co stanowiłoby dla klienta zmianę. Zdarza się, że klienci lokują przyczynę negatywnych zdarzeń, jakich doświadczają, jedynie w otoczeniu, nie łącząc ich ze sobą i własnym działaniem. W takim wypadku, ważnym aspektem budowania motywacji jest doprowadzenie do połączenia, przez klienta, zaistniałych trudności z własną psychiką.

Część klientów, jako motywację do rozpoczęcia pracy nad sobą, podaje wpływ otoczenia, taki jak na przykład ultimatum postawione przez rodzinę, niebezpieczeństwo rozpadu związku, czy groźbę utraty pracy. Taka zewnętrzna motywacja, w toku spotkań terapeutycznych, przeradza się zwykle w motywację wewnętrzną, co sprzyja powodzeniu procesu leczenia. To moment, w którym klient dostrzega osobisty cel, własną potrzebę zmian. Wie do czego i dlaczego dąży.

CZYTAJ WIĘCEJ: PSYCHOLOG I PSYCHOTERAPEUTA WROCŁAW I ONLINE

Jakie czynniki mogą utrudniać budowanie motywacji?

Na drodze do ugruntowania się osobistej, stabilnej motywacji często pojawiają się przeszkody, takie jak:

• konieczność odsłonienia się, przyznania do problemów, co może być wstydliwe i trudne;

• gorsze samopoczucie na różnych etapach procesu terapeutycznego, wynikające z powrotu do trudnych, często traumatycznych, doświadczeń;

• lęk przed samą zmianą i tym co ona przyniesie;

Aby poradzić sobie z przeszkodami, kontrakt terapeutyczny zakłada szczerość klienta, który umawia się z terapeutą, że będzie mówił otwarcie o swoich niepokojach i wątpliwościach na wszystkich etapach terapii. Taka postawa klienta umożliwia pokonywanie w/w przeszkód, stabilizowanie jego motywacji oraz osiągnięcie terapeutycznego sukcesu.

Podsumowując:

Motywacja klienta jest jednym z podstawowych narzędzi terapeutycznych. Jest wyrazem jego osobistego zaangażowania oraz stanowi w dużej mierze o powodzeniu procesu terapeutycznego oraz o trwałości osiągniętych zmian. Zwykle ewoluuje w trakcie różnych etapów terapii, może zmieniać się z zewnętrznej, związanej z wymaganiami otoczenia, do osobistej, dotyczącej własnej potrzeby istotnych zmian. Motywacja jest więc niezwykle ważnym czynnikiem na drodze do osobistego rozwoju, warto ją pielęgnować, a odwdzięczy się rozkwitem ważnych dla nas zmian.

Ewa Wróblewska- psycholog, psychoterapeuta

Czytaj więcej→ JAK NIE STRACIĆ MOTYWACJI

 
Prowadzimy terapię w następujących nurtach: poznawczo-behawioralnym, psychodynamicznym, systemowym, integracyjnym i gestalt. Zapraszamy do Centrum Psychoterapii i Psychodietetyki Rymkiewicz system we Wrocławiu lub online. +48 882 794 249 Zarezerwuj
 
Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter
Instagram
Instagram
Instagram