Uzależnienie od Internetu leczenie Wrocław

23 stycznia 2019 Technicy IP 0 Comment

Napisał dla Was Tomasz Matkowski- psychoterapeuta, psychoterapeuta uzależnień

Uzależnienie od Internetu. Internet – szansa i zagrożenie.

Uzależnienie od Internetu jest, z oczywistych powodów, zjawiskiem nowym. Internet oferuje przestrzeń ogromnych, niewyobrażalnych jeszcze niedawno możliwości, stanowi jednak również miejsce nieznanych wcześniej zagrożeń. Portale społecznościowe dają szansę na wzbogacenie życia towarzyskiego ich użytkowników, otwierając jednocześnie pole dla różnego rodzaju zniekształceń w obszarze postrzegania przez nich własnej tożsamości– rozdźwięk pomiędzy tożsamością prawdziwą, a tą online oraz idąca często za nim negatywna ocena realnego siebie na rzecz siebie wirtualnego, prowadzi do chaosu w sferze emocji, wpływającego na rozwój uzależnienia.

Zagrożenia związane z portalami społecznościowymi to oczywiście tylko jeden z wielu obszarów niebezpieczeństw związanych z Internetem. Dr Kimberly Young, jedna z największych badaczy uzależnienia od Internetu, dokonuje następującej klasyfikacji:

– erotomania internetowa (cybersexual addiction) – socjomania internetowa (cyber-relationship addiction) – uzależnienie od sieci (net compulsions) – przeciążenie informacyjne (information overload) – uzależnienie od komputera (computer addiction)

Erotomania internetowa wiąże się z kompulsywnym oglądaniem stron pornograficznych (często połączonym z masturbacją) – jest to szczególnie destrukcyjne dla życia seksualnego w ogóle, gdyż zaburza postrzeganie seksualności, uprzedmiotawiając ją i odzierając z pierwiastka emocjonalnego. Oglądany na ekranie komputera, czysto komercyjny świat seksu, kreuje u widza nierealne oczekiwania wobec partnera, niespełnianie zaś przez niego tych oczekiwań budzi frustrację, przenoszącą się na inne obszary relacji. Erotomania internetowa podtrzymuje też takie zjawiska jak pedofilia czy zoofilia, rozpowszechniane w sieci.

Socjomania internetowa oznacza potrzebę nawiązywania i podtrzymywania coraz to nowszych kontaktów internetowych. Osoby uzależnione ogromną część swojego czasu poświęcają na przebywanie na portalach społecznościowych, różnego rodzaju czatach oraz forach; zazwyczaj mają one niedostatecznie rozwinięte kompetencje społeczne i nie potrafią nawiązać bliskiej relacji w „realu”. Sieć służy im więc do uzupełnienia tego niedostatku w patologiczny sposób, socjomania podtrzymuje bowiem i utrwala destrukcyjny schemat unikania kontaktu z innymi poza światem wirtualnym.

Uzależnienie od sieci objawia się poczuciem ciągłego przymusu bycia obecnym w Internecie. Osoby uzależnione nieustannie sprawdzają swoje skrzynki mailowe, surfują ze strony na stronę bez konkretnego celu, zbierają niepotrzebne informacje, które szybko zapominają, oglądają przypadkowe filmy na Youtube. Brak dostępu do Internetu wywołuje w nich poczucie lęku i braku bezpieczeństwa.

Przeciążenie informacyjne wiąże się potrzebą posiadania coraz to nowszych informacji z dziedzin, z którymi dana osoba często nie ma nic wspólnego. Domaga się jednak natychmiastowego zaspokojenia jej ciągle rosnącego informacyjnego głodu. Pozbawiona tej gratyfikacji czuje się bezbronna i zirytowana.

Uzależnienie od komputera różni się od wyżej wymienionych tym, że dla osoby uzależnionej ważne jest właśnie przebywanie przed samym komputerem, niekoniecznie podłączonym do Internetu. Czynności, jakie na komputerze wykonuje, nie są dla niej istotne.

Warto jeszcze wspomnieć o Zaburzeniu grania w gry internetowe (Internet Gaming Disorder), odznaczającym się coraz większym zaabsorbowaniem grami, występowaniem objawów odstawiennych, gdy nie ma dostępu do gier, rosnącym zapotrzebowaniem na granie, utratą alternatywnych zainteresowań oraz graniem w celu złagodzenia negatywnego nastroju (jest to tzw. „mechanizm nałogowej regulacji uczuć”).

Niektóre z powyższych typów komputerowych uzależnień częściowo się ze sobą pokrywają, np. ciężko mówić o socjomanii internetowej bez wspominania o uzależnieniu od sieci w ogóle, ważne jest jednak, jaką dominującą potrzebę uzależnienie zaspokaja.

Aby można było mówić o uzależnieniu od komputera i Internetu u danej osoby, musi ona odpowiedzieć twierdząco przynajmniej na pięć z poniższych pytań:

  • Czy czujesz się zaabsorbowany Internetem (myślisz o poprzednich bądź następnych pobytach w sieci)
  • Czy czujesz potrzebę używania Internetu przez coraz dłuższy okres czasu?
  • Czy wielokrotnie miałeś nieudane próby kontroli, ograniczenia czasu lub zaprzestania korzystania z Internetu?
  • Czy czułeś się niespokojny, markotny, zirytowany, przygnębiony, gdy próbowałeś ograniczać czas w Internecie lub zaprzestać korzystania z niego?
  • Czy pozostajesz w sieci dłużej, niż pierwotnie planowałeś?
  • Czy ryzykujesz utratę ważnych relacji, prac, możliwości kariery lub nauki z powodu Internetu?
  • Czy oszukałeś kogoś z rodziny, bliskich lub terapeutów, aby ukryć narastający problem Internetu?
  • Czy używasz Internetu jako sposobu na ucieczkę od problemów lub sposobu na pogorszony nastrój (uczucia bezradności, winy, lęku, depresji)?

Uzależnienie od komputera jest w istocie uzależnieniem od określonych stanów, jakie się dzięki komputerowi osiąga. Stany te zaczynają odgrywać pierwszorzędną rolę w życiu osoby uzależnionej – cierpią na tym jej relacje rodzinne, partnerskie, koleżeńskie, jej zainteresowania, zdrowie fizyczne i psychiczne, a przede wszystkim cały świat emocji i wartości, który zostaje przez uzależnienie coraz mocniej zawłaszczony.

Tomasz Matkowski- psychoterapeuta, psychoterapeuta uzależnień  

Prowadzimy terapię uzależnień we Wrocławiu. Zapraszamy do Centrum Psychoterapii i Psychodietetyki Rymkiewicz system. Zarezerwuj

 

Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter
Instagram
Instagram
Instagram