Rozwój rodziny – etapy życia i zadania rozwojowe. Co Was czeka?

27 grudnia 2018 Technicy IP 0 Comment

Napisała dla Was nasza specjalistka: Aneta Jakubiec-Pińczuk – psycholog, psychodietetyk, psychoterapeuta

Większość systemów rodzinnych zmienia się wraz z płynącym czasem, przechodząc przez możliwe do przewidzenia zdarzenia, które wyznaczają kolejne etapy życia w rodzinie. Duvall w latach siedemdziesiątych opisał ,klasyczny dziś, podział, który wyróżnia 8 faz cyklu życia rodziny. Każda faza charakteryzuje się zadaniem rozwojowym, przed którym stają członkowie systemu. Niektóre zdania są wspólne, niektóre indywidualne. Aby system rodzinny funkcjonował prawidłowo każde zadanie rozwojowe powinno zostać wykonane. Każda faza niesie za sobą zmiany i nowe warunki, a co za tym idzie- stres, lęk, napięcie. Na podstawie tego jak rodzina sobie radzi z poszczególnymi zadaniami rozwojowymi, jak mierzą się z napotkanymi trudnościami może prognozować nam jak sobie poradzi w następnych cyklach. Jeśli któreś zadanie zostanie niedokończone, pominięte to występuje duże prawdopodobieństwo, że zostanie przeniesione do następnego cyklu, a to może zaburzyć funkcjonowanie rodziny.

Jak temu zapobiec? Warto zdawać sobie sprawę z tego w jakim etapie jest Twoja rodzina i jakie zadania Was czekają.

Faza 1 para małżeńska bez dzieci,

Faza 2 para małżeńska z małym dzieckiem ( do ok. 2 roku życia dziecka),

Faza 3 rodzina z dzieckiem w wieku przedszkolnym ( do ok. 6 roku życia dziecka),

Faza 4 rodzina z dzieckiem w wieku szkolnym ( pomiędzy 6 rokiem życia a 13 rokiem życia dzieci),

Faza 5 rodzina z nastolatkiem (pomiędzy 13 rokiem życia dziecka do 21 roku życia dziecka),

Faza 6 rodzina z dziećmi opuszczającymi dom ( pomiędzy pierwszym, a ostatnim dzieckiem opuszczającym dom rodzinny),

Faza 7 rodzice w wieku średnim- „puste gniazdo”, emerytura,

Faza 8 starzenie się rodziców, śmierć.

Zadania rozwojowe dla 1 fazy cyklu życia rodziny to wspólne określenie norm i zasad dla swojego związku jak również określenie związków ze znajomymi oraz rodzinami swojego pochodzenia.

Zadania rozwojowe dla 2, 3,4 fazy cyklu życia rodziny to złapanie równowagi pomiędzy byciem parą tylko we dwoje, a byciem parą z dziećmi, przyjęcie nowych członków rodziny (dzieci), określenie nowych ról w swojej rodzinie (mama, tata, babcia, dziadek itd.) i tego jak one mają wyglądać, określenie swojego zaangażowania w życie rodzinne a życie zawodowe, wspólne ustalenie modelu wychowawczego.

Zadania rozwojowe dla 5 i 6 fazy cyklu życia rodziny to przyzwolenie na separację dzieci, co za tym idzie- reorganizacja małżeństwa, zwrócenie się ponowne małżonków ku sobie.

Zadania rozwojowe dla fazy 7 cyklu życia rodziny to wspólne określenie zasad opieki na starzejącymi się członkami systemu, osiągnięcie przez małżonków równowagi pomiędzy bliskością, zależnością a dystansem i autonomią, przygotowywanie się do roli dziadków.

Zadania rozwojowe dla 8 fazy cyklu to pożegnanie się z karierą zawodową, małżonkowie mierzą się z procesem starzenia się, przystosowują się do większej ilości wspólnego czasu, określają jak ma wyglądać angażowanie się w życie pokoleń młodszych, wspólne radzenie sobie z chorobami i utratą najbliższych, przygotowanie się do śmierci.

W związku z wyzwaniami przed jakimi stawiają Nas zmiany w cyklu rodziny może pojawiać się wiele konfliktów i nieporozumień. Warto w takich sytuacjach uświadamiać sobie w jakim momencie życia jesteśmy, co trudnego Nam ten czas przynosi. Co pewien czas wracać do ustaleń z poprzednich faz i aktualizować je wspólnie na nowo.

Aneta Jakubiec-Pińczuk – psycholog, psychodietetyk, psychoterapeuta

Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter
Instagram
Instagram
Instagram