leczenie narcyzmu Wrocław

Leczenie narcyzmu Wrocław

4 października 2023 Zarządca strony 0 Comment

Napisała dla Was: Olga Rymkiewicz- właściciel Centrum Rymkiewicz system, psycholog, psychoterapeuta, psychodietetyk

Postanowiłam napisać parę słów w temacie leczenia narcyzmu, funkcjonowania na co dzień osoby z narcystycznym zaburzeniem osobowości, życia w związku. Pomyślałam, że jest to też zaburzenie powszechne znane, w rozumieniu, że używa się potocznie słowa „narcyz” więc warto przyjrzeć się tematowi:)

Zacznijmy od początku:) Leczenie narcyzmu jest kompleksowym procesem, który zazwyczaj wymaga długotrwałej terapii i zaangażowania ze strony osoby dotkniętej tym zaburzeniem. Narcyzm jest określany jako zaburzenie osobowości narcystycznej i charakteryzuje się przede wszystkim nadmiernym poczuciem własnej wartości, potrzebą uznania, brakiem empatii wobec innych oraz skłonnością do wykorzystywania innych dla własnych korzyści.

Jaka jest różnica między zaburzeniem osobowości narcystycznej a nadbudową narcystyczną

Pomyślałam, że warto zrobić to rozróżnienie dla osób, które zastanawiają się gdzie właściwie są, w jakim miejscu w temacie narcyzmu. Zaburzenie osobowości narcystycznej i nadbudowa narcystyczna to dwa różne pojęcia, choć mogą wydawać się podobne.

1. Zaburzenie osobowości narcystycznej:

* Jest to formalne zaburzenie osobowości opisane w klasyfikacji DSM-5 (Diagnostyczny i Statystyczny Podręcznik Zaburzeń Psychicznych), co oznacza, że jest to kliniczne diagnozowalne zaburzenie.

* Osoby mają chroniczne cechy narcystyczne, takie jak nadmierna potrzeba uznania, brak empatii, wyolbrzymione poczucie własnej ważności oraz tendencje do wykorzystywania innych.

2. Nadbudowa narcystyczna:

* Nadbudowa narcystyczna to pojęcie używane w psychologii, aby opisać tymczasowe zachowania narcystyczne, które nie spełniają kryteriów zaburzenia osobowości narcystycznej,, ale mogą występować u większości ludzi w określonych sytuacjach.

* Nadbudowa narcystyczna jest bardziej elastycznym i kontekstowym pojęciem, które odnosi się do okresowych zachowań narcystycznych, które są zazwyczaj reakcją na poczucie zagrożenia lub potrzebę samopodkreślenia.

* To nie jest formalne zaburzenie osobowości, a raczej opis pewnych zachowań lub cech charakteru, które mogą wystąpić u większości ludzi w określonych okolicznościach.

Podsumowując, główna różnica między zaburzeniem osobowości narcystycznej, a nadbudową narcystyczną polega na stopniu i chroniczności narcystycznych cech oraz na tym, czy spełniają one kryteria formalnego zaburzenia osobowości. Zaburzenie narcystyczne osobowości to trwałe i głęboko zakorzenione cechy narcystyczne, podczas gdy nadbudowa narcystyczna odnosi się do przejściowych zachowań narcystycznych, które mogą wystąpić u każdego w odpowiednich okolicznościach.

Metody leczenia narcyzmu

Psychoterapia indywidualna: Jest to podstawowy element leczenia narcyzmu. Psychoterapia pozwala osobie dotkniętej zaburzeniem osobowości narcystycznej na eksplorację swojego wewnętrznego świata, zrozumienie korzeni narcyzmu i pracy nad zmianą swojego sposobu myślenia i zachowania.

Terapia poznawczo-behawioralna: Ta forma terapii koncentruje się na identyfikowaniu i zmienianiu negatywnych myśli i wzorców zachowań. Osoba z zaburzeniem osobowości narcystycznej może nauczyć się rozpoznawać sytuacje, w których jej zachowanie narcystyczne jest szkodliwe dla niej samej i innych, i szukać alternatywnych sposobów reagowania.

Terapia rodzinna: Jeśli osoba z zaburzeniem osobowości narcystycznej ma bliskie relacje rodzinne, terapia rodzinna może być pomocna w identyfikowaniu i naprawianiu niezdrowych wzorców komunikacji oraz budowaniu zdrowszych relacji.

Terapia psychodynamiczna: Koncentruje się na badaniu korzeni narcyzmu i pomaga pacjentowi zrozumieć głęboko zakorzenione mechanizmy obronne i wzorce zachowań, które wpływają na narcystyczne tendencje. Terapeuta może pomóc pacjentowi zbadać traumy lub doświadczenia z przeszłości, które mogły przyczynić się do rozwoju narcyzmu. Podczas terapii psychodynamicznej pacjent może pracować nad identyfikacją i wyrażaniem emocji, poprawą samoświadomości oraz rozwijaniem zdolności empatii wobec innych. Ważne jest również zrozumienie głębokiego poczucia własnej wartości i samoakceptacji, które nie jest związane z nadmierną potrzebą uznania czy podziwu od innych. Terapia psychodynamiczna może być długotrwała i wymagać zaangażowania zarówno pacjenta, jak i terapeuty, ale może pomóc w transformacji narcystycznych zachowań i relacji.

Ważne jest, aby zrozumieć, że leczenie narcyzmu jest procesem długotrwałym i wymaga zaangażowania i pracy zarówno ze strony terapeuty, jak i osoby dotkniętej zaburzeniem osobowości narcystycznej. Osoba z zaburzeniem osobowości narcystycznej musi być gotowa do zmiany i podejmować wysiłek w celu rozwinięcia empatii, zdrowego poczucia własnej wartości i zdrowych relacji z innymi ludźmi.

Olga Rymkiewicz- właściciel Centrum Rymkiewicz system, psycholog, psychoterapeuta, psychodietetyk
 

Prowadzimy terapię w następujących nurtach: poznawczo-behawioralnym, psychodynamicznym, systemowym, integracyjnym, gestalt i eriksonowskim. Zapraszamy do Rymkiewicz system we Wrocławiu.
Zarezerwuj

 

Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter
Instagram
Instagram
Instagram