Konsultacje rodzicielskie / wychowawcze

Konsultacje rodzicielskie - Rymiewicz system Wrocław
Zarezerwuj lub zadzwoń i zapytaj o najlepszą formę pomocy dla Ciebie.
Odpowiemy na pytania i dobierzemy odpowiedniego specjalistę.
+48 882 794 249 Umów wizytę
 

Chcesz rozumieć swoje dziecko? Chcesz być świadomym i refleksyjnym rodzicem? Chcesz budować relacje ze swoim dzieckiem?

Wy jako rodzice uczcie się swoich dzieci i bierzcie od nich to, co Wam dają i tylko ich w tym wspierajcie, nie narzucając siebie. W dzisiejszych czasach jako rodzice stajemy w obliczu wymagającej rzeczywistości, stąd może rodzić się brak pewności siebie zarówno w relacjach z dzieckiem, jak i w wyborze odpowiednich rozwiązań oraz narzędzi wychowawczych. Pomożemy je poznać i stosować, a wychowanie stanie się wspólną rodzinną podróżą.

Rodzice mogą uzyskać wsparcie w zdobyciu narzędzi i umiejętności niezbędnych do efektywnego wychowywania dziecka. Konsultacje rodzicielskie mają na celu pomóc rodzicom w zdobyciu wiedzy na temat rozwoju dziecka, zrozumieniu jego potrzeb, zachowań, emocji oraz opracowaniu skutecznych strategii wychowawczych. Podczas konsultacji rodzice mogą przedstawić swoje pytania i wątpliwości związane z wychowaniem, sposobami komunikacji z dzieckiem, rozwiązywaniem konfliktów, rozwijaniem umiejętności społecznych u dziecka czy radzeniem sobie z trudnymi zachowaniami i emocjami dziecka. Efektem spotkań może być m.in. pomoc w wychowaniu oraz wprowadzenie pozytywnych zmian w swoim stylu wychowawczym, zwiększenie swojej świadomości rodzicielskiej. Pracujemy na zasobach rodziców, co umożliwia wypracowanie realnej i satysfakcjonującej zmiany w relacji z dzieckiem. Dzięki terapii pedagogicznej rodzice zdobywają możliwość wzmocnienia się w roli rodzica, a jednocześnie odzyskania poczucia satysfakcji płynącej w relacji z dzieckiem.

Na czym polegają konsultacje rodzicielskie/konsultacje wychowawcze?

 • To czas, który możesz dać sobie – po to by znaleźć swój własny klucz do rodzicielstwa i poczuć co służy Twojej rodzinie.
 • To świadomość, do której masz dostęp – co jest dla Ciebie ważne, jakim człowiekiem jest Twoje dziecko, kiedy wasza relacja rozkwita.
 • To pełna obecność - której możesz doświadczyć w relacji ze swoim dzieckiem i rodziną.
 • To zmiana - której możesz doświadczyć także w relacji z samą/mym sobą.
 • To praca nad samym sobą, wyzwania rodzicielskie.
 • To program rozwoju osobistego Ciebie jako rodzica.
 • To proces, w trakcie którego ciężko pracujemy bo świadomość, rozwój i szczęście rodzica ma bezpośredni wpływ na stan dziecka.
 • To praca nad każdym tematem wychowawczym.
 • To rozwój i budowanie świadomości rodzicielskiej.
 • Tutaj rodzic dowiaduje się i pracuje nad tym, jak świadomie swoje mocne strony wykorzystać w wychowywaniu dziecka, jak poprzez własny rozwój i zaangażowanie wpływać pozytywnie na relacje z dzieckiem. Jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych.

Zgłoszenie się na konsultacje rodzicielskie może być korzystne w różnych sytuacjach i etapach życia rodziny.

Zgłoszenie się na konsultacje rodzicielskie może być korzystne w różnych sytuacjach i etapach życia rodziny.

Trudności wychowawcze

Jeśli rodzice napotykają trudności wychowawcze, takie jak trudności z ustaleniem konsekwentnych zasad i granic, problemy z dyscypliną, trudności w komunikacji z dzieckiem, częste konflikty w rodzinie. Terapia pedagogiczna może pomóc w zrozumieniu i rozwiązaniu tych trudności oraz w rozwinięciu skutecznych strategii wychowawczych.

Zachowanie dziecka

Jeśli dziecko wykazuje niepokojące zachowanie, takie jak agresja, trudności emocjonalne, zaburzenia snu, problemy szkolne, izolacja społeczna, nagłe zmiany nastroju. Konsultacje rodzicielskie mogą pomóc w zrozumieniu przyczyn tych zachowań oraz w opracowaniu odpowiednich interwencji i strategii.

Problemy
rodzinne

W przypadku trudności rodzinnych, takich jak rozwód, problemy w relacjach partnerskich, traumy rodzinne, choroba lub śmierć w rodzinie, terapia pedagogiczna może pomóc w przystosowaniu się do zmian i znalezieniu sposobów na wspieranie emocjonalnego dobrostanu rodziny.

Przejście przez trudne okresy rozwojowe

Pewne okresy rozwojowe, takie jak okres dojrzewania czy przedszkolny wiek, mogą być wyzwaniem dla rodziców. Konsultacje rodzicielskie mogą być pomocne w zrozumieniu typowych zmian i wyzwań związanych z danym okresem rozwojowym oraz w zdobyciu wskazówek i wsparcia w radzeniu sobie z nimi.

Potrzeba wsparcia w rozwoju rodzicielskim

Nawet jeśli nie ma konkretnych problemów, rodzice mogą szukać konsultacji rodzicielskich w celu rozwoju swoich umiejętności wychowawczych, lepszego zrozumienia potrzeb dziecka, budowania zdrowych relacji rodzinnych i wzmocnienia więzi z dzieckiem.

Warto pamiętać, że konsultacje rodzicielskie mogą być pomocne zarówno jako krótkoterminowe wsparcie, jak i jako długoterminowy proces rozwoju rodzinnego. Jeśli rodzic czuje, że potrzebuje wsparcia lub ma wątpliwości dotyczące wychowania swojego dziecka, warto skonsultować się z pedagogiem, psychologiem bądź coachem rodzicielskim.

 
Zarezerwuj lub zadzwoń i zapytaj o najlepszą formę pomocy dla Ciebie.
Tel. +48 882 794 249 Odpowiemy na pytania i dobierzemy odpowiedniego specjalistę.
+48 882 794 249 Umów wizytę
 

W jakich przypadkach mogą pomóc konsultacje rodzicielskie / konsultacje wychowawcze?

Pedagog i coach rodzicielski mogą pracować nad różnymi chorobami, dysfunkcjami i trudnościami dotyczącymi dzieci i młodzieży. Oto lista kilku przykładowych zagadnień, nad którymi mogą pracować:

 • ADHD (Zespół nadpobudliwości psychoruchowej)
 • Autyzm spektrum zaburzeń (ASD)
 • Dysleksja (trudności czytania)
 • Dyskalkulia (trudności matematyczne)
 • Trudności w uczeniu się
 • Trudności emocjonalne i zachowawcze
 • Trudności z koncentracją i uwagą
 • Trudności z samokontrolą i regulacją emocji
 • Problemy społeczne i trudności w relacjach międzyludzkich
 • Niskie poczucie własnej wartości i niska samoocena
 • Trudności adaptacyjne (np. trudności z dostosowaniem się do nowego środowiska, takiego jak szkoła)
 • Problemy z radzeniem sobie ze stresem
 • Trudności w organizacji i planowaniu
 • Trudności z komunikacją werbalną i niewerbalną
 • Trudności z przystosowaniem społecznym
 • Trudności w rozwoju poznawczym
 • Problemy z nadwagą lub otyłością
 • Trudności z emocjonalnym dojrzewaniem
 • Problemy z uzależnieniami (np. uzależnienie od komputera, internetu, substancji chemicznych)
 • Trudności z samodyscypliną i motywacją.

Warto jednak zauważyć, że lista ta nie jest wyczerpująca, ponieważ każde dziecko ma swoje indywidualne potrzeby i wyzwania. Pedagodzy i coachowie rodzicielscy często dostosowują swoje podejście i strategie do konkretnych przypadków i sytuacji, aby pomóc dziecku w osiągnięciu sukcesu i radzenia sobie z trudnościami.

DLA RODZICÓW

Konsultacje rodzicielskie

Rodzice mogą uzyskać wsparcie w zdobyciu narzędzi i umiejętności niezbędnych do efektywnego wychowywania dziecka. Konsultacje rodzicielskie mają na celu pomóc rodzicom w zdobyciu wiedzy na temat rozwoju dziecka, zrozumieniu jego potrzeb, zachowań, emocji oraz opracowaniu skutecznych strategii wychowawczych. Podczas konsultacji rodzice mogą przedstawić swoje pytania i wątpliwości związane z wychowaniem, sposobami komunikacji z dzieckiem, rozwiązywaniem konfliktów, rozwijaniem umiejętności społecznych u dziecka czy radzeniem sobie z trudnymi zachowaniami i emocjami dziecka. Efektem spotkań może być m.in. pomoc w wychowaniu oraz wprowadzenie pozytywnych zmian w swoim stylu wychowawczym, zwiększenie swojej świadomości rodzicielskiej. Pracujemy na zasobach rodziców, co umożliwia wypracowanie realnej i satysfakcjonującej zmiany w relacji z dzieckiem. Rodzice zdobywają możliwość wzmocnienia się w roli rodzica, a jednocześnie odzyskania poczucia satysfakcji płynącej w relacji z dzieckiem.

Trening komunikacji - oparty na filozofii Gordona

Jest to cykl spotkań indywidualnych (około 6 sesji) z rodzicami przygotowany jako specjalny program komunikacji inspirowany metodą T. Gordona. Świadomość w tym zakresie jest niezmiernie wartościowa dla rozwoju osobistego rodziców. Wiedza i praktyka w zakresie komunikacji bez barier służą do budowania relacji z dziećmi oraz pomagają w przezwyciężaniu różnych trudności, z którymi zmagamy się w procesie wychowania. Trening Komunikacji to świadoma zmiana komunikacji z dzieckiem. To wiedza o kształtowaniu relacji, rozwiązywaniu konfliktów, budowaniu autorytetu rodzicielskiego w oparciu o wpływ, zamiast władzy. To nie tylko myślenie w kategoriach „ja - ty”, lecz również „my”. To przede wszystkim przemyślenie i zmiana własnej postawy oraz sposobu porozumiewania z innymi.

DLA RODZINY

Konsultacje rodzinne

Spotkania odbywają się w obecności całej rodziny lub wybranych jej członków w zależności od zgłaszanych trudności. Czasami problemy dzieci wiążą się z problemami całej rodziny, dlatego poprzez obecność całej rodziny możemy uzyskać szybką i efektywniejszą pomoc. Wsparcie rodziny ułatwia poradzenie sobie z odczuwanymi trudnościami. Czasem potrzebna jest zmiana wszystkich członków, by pomóc jednej osobie. Efektem spotkań z terapeutą rodzinnym/konsultantem rodzinnym może być poprawa komunikacji, przejście przez naturalne kryzysy rozwojowe rodziny, podział ról i zadań, nie przekraczanie granic innych osób, umiejętność wyrażania siebie i swoich emocji, umiejętność rozwiązywania konfliktów czy poradzenie sobie po rozstaniu lub utracie członka rodziny.

DLA DZIECI

Psycholog / pedagog / psychoterapeuta (0-13 lat)

W trakcie spotkań indywidualnych wspieramy rozwój dzieci, pomagamy rozwiązywać problemy pedagogiczno-wychowawcze, udzielamy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, badamy potrzeby i możliwości dziecka, wspieramy rodziców w problemach z dziećmi oraz pomagamy rozwiązywać konflikty. Psycholog/pedagog komunikuje się z rodzicami, aby dzielić się informacjami na temat postępów dziecka, proponować strategie wsparcia w domu i omawiać wszelkie trudności czy obawy. Współpraca z rodzicami jest kluczowa dla sukcesu dziecka. Może również pracować nad rozwijaniem umiejętności badawczych, logicznego myślenia i kreatywności. Psycholog/pedagog/psychoterapeuta może wspierać dziecko w rozwoju umiejętności społecznych, takich jak komunikacja, współpraca, rozwiązywanie konfliktów i budowanie relacji z innymi.

Psycholog/pedagog/psychoterapeuta może pracować nad rozwojem umiejętności organizacyjnych, takich jak planowanie, zarządzanie czasem, organizacja pracy i zadaniowej, aby pomóc dziecku w skutecznym samodzielnym uczeniu się i osiąganiu celów. Psycholog/pedagog/psychoterapeuta wspiera dziecko w rozwoju pozytywnej samooceny, pewności siebie i motywacji do nauki. Może pomagać dziecku zidentyfikować swoje mocne strony, cele i pasje, a także stawiać wyzwania i cele rozwojowe, które pobudzą je do dalszej nauki. Psycholog/pedagog/psychoterapeuta może wspierać dziecko w rozpoznawaniu i zarządzaniu emocjami, radzeniu sobie ze stresem i budowaniu pozytywnego samopoczucia. Psycholog/pedagog/psychoterapeuta może uczyć dziecko technik samoregulacji, takich jak kontrola impulsów, radzenie sobie ze stresem i koncentracja.

(TUS) Trening umiejętności społecznych

Dedykujemy usługę dzieciom i młodzieży, które mają problemy w funkcjonowaniu społecznym, mają trudności emocjonalne czy też są zagrożone wykluczeniem społecznym. To bezpieczna forma terapeutyczna, której celem jest wspieranie naturalnego, harmonijnego rozwoju emocjonalnego dziecka.

Podczas cyklu zajęć indywidualnych można nauczyć się umiejętności społecznych niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu poprzez zmianę zachowań nieakceptowalnych na te tolerowane społecznie. Trening społeczny daje możliwość ćwiczenia i modelowania zachowań i transferowania ich do rzeczywistych sytuacji życiowych. Nabywanie i kształtowanie umiejętności społecznych jest ważne na każdym etapie życia- przydaje się przedszkolakom, uczniom, pracownikom, małżonkom. Pomaga funkcjonować w społeczeństwie, budować udane relacje z przyjaciółmi, członkami rodziny oraz partnerem. Można z całą pewnością stwierdzić, że taka forma wspierania młodych ludzi przynosi bardzo dobre efekty i pozytywnie wpłynie na ich całe późniejsze życie.

Poprzez umiejętności społeczne rozumiemy: umiejętność adaptacji, umiejętność pracy w grupie, otwartość na nowe wyzwania, umiejętność rozwiązywania konfliktów, radzenie sobie z krytyką, argumentowanie własnych racji, kompetencje komunikacyjne, motywowanie, umiejętność pracy pod presją, życzliwość, umiejętność słuchania, asertywność czy kreatywność.

Zadzwoń i zapytaj o najlepszą formę pomocy dla Ciebie. Odpowiemy na pytania i dobierzemy odpowiedniego specjalistę. Pierwsze wizyty to zawsze konsultacje, które pomagają zorientować się w indywidualnej sytuacji każdego pacjenta. Następnie dobieramy odpowiedni plan zmiany i sposób pomocy biorąc pod uwagę naszą diagnozę i oczekiwania pacjenta. Umów wizytę
On-line
W Centrum


Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter
Instagram
Instagram
Instagram