Diagnoza psychologiczna Wrocław

insert image
Zarezerwuj lub zadzwoń i zapytaj o najlepszą formę pomocy dla Ciebie.
Odpowiemy na pytania i dobierzemy odpowiedniego specjalistę.
+48 882 794 249 Umów wizytę
 
 
Dlaczego warto zaufać właśnie Nam i u Nas wykonać diagnozę psychologiczną?

Diagnoza psychologiczna realizowana w ramach idei Rymkiewicz System to najczęściej cykl 3 do 4 spotkań z psychologiem. Pierwsze spotkanie służy zwykle zebraniu wywiadu od pacjenta, analizie dokumentacji medycznej. Warto przed spotkaniem zastanowić się, co dla Pacjenta stanowi problem? Od jak dawna się z nim zmaga? Podczas kolejnego lub kolejnych spotkań stosuje się indywidualne dobrane narzędzia badawcze. Ostatnie spotkanie polega na omówieniu uzyskanych wyników badań oraz wniosków z nich wynikających. Wykonanie diagnozy w Poradni Rymkiewicz system gwarantuje wysoki poziom rzetelności oraz kompetencji osoby badającej. Dbamy o zachowanie standardów dotyczących procesu diagnozy, stale podnosimy swoje kompetencje. Badania wykonujemy w kameralnych warunkach, które pozwalają na pełne skupienie Pacjenta.

Dlaczego warto zaufać właśnie Nam i u Nas wykonać diagnozę psychologiczną?

Diagnoza psychologiczna realizowana w ramach idei Rymkiewicz System to najczęściej cykl 3 do 4 spotkań z psychologiem. Pierwsze spotkanie służy zwykle zebraniu wywiadu od pacjenta, analizie dokumentacji medycznej. Warto przed spotkaniem zastanowić się, co dla Pacjenta stanowi problem? Od jak dawna się z nim zmaga? Podczas kolejnego lub kolejnych spotkań stosuje się indywidualne dobrane narzędzia badawcze. Ostatnie spotkanie polega na omówieniu uzyskanych wyników badań oraz wniosków z nich wynikających. Wykonanie diagnozy w Poradni Rymkiewicz system gwarantuje wysoki poziom rzetelności oraz kompetencji osoby badającej. Dbamy o zachowanie standardów dotyczących procesu diagnozy, stale podnosimy swoje kompetencje. Badania wykonujemy w kameralnych warunkach, które pozwalają na pełne skupienie Pacjenta.

 
Co możesz zyskać korzystając z usługi diagnozy psychologicznej?

Diagnoza psychologiczna to proces, w którym psycholog w oparciu o odpowiednie narzędzia diagnostyczne (wywiad psychologiczny, obserwację, wybrane kwestionariusze i testy) stara się rozpoznać psychologiczne mechanizmy funkcjonowania osoby badanej, wyjaśnić pojawiające się problemy oraz przewidywać możliwości i sposób ich zmiany. Diagnoza psychologiczna to ważny i integralny element początkowej fazy leczenia.

Diagnoza psychologiczna pozwala na:

 • opisanie obecnego funkcjonowania Pacjenta, a także jego mocnych stron, zasobów, a także trudności,
 • spersonalizowane ukierunkowanie procesu leczenia/ terapii; indywidualne określenie dalszego postępowania,
 • wykrycie mechanizmów leżących u podstaw doświadczanych trudności i objawów,
 • określenie konieczności lub potrzeby dalszego leczenia oraz jego formy.
Co możesz zyskać korzystając z usługi diagnozy psychologicznej?

Diagnoza psychologiczna to proces, w którym psycholog w oparciu o odpowiednie narzędzia diagnostyczne (wywiad psychologiczny, obserwację, wybrane kwestionariusze i testy) stara się rozpoznać psychologiczne mechanizmy funkcjonowania osoby badanej, wyjaśnić pojawiające się problemy oraz przewidywać możliwości i sposób ich zmiany. Diagnoza psychologiczna to ważny i integralny element początkowej fazy leczenia.

Diagnoza psychologiczna pozwala na:

 • opisanie obecnego funkcjonowania Pacjenta, a także jego mocnych stron, zasobów, a także trudności,
 • spersonalizowane ukierunkowanie procesu leczenia/ terapii; indywidualne określenie dalszego postępowania,
 • wykrycie mechanizmów leżących u podstaw doświadczanych trudności i objawów,
 • określenie konieczności lub potrzeby dalszego leczenia oraz jego formy.
Jaką wnosimy wartość naszą usługą?
Badanie osobowości

pozwalające stworzyć charakterystykę psychologiczną osoby badanej, poznać jej mocne i słabe strony.

Badanie intelektu (ilorazu inteligencji)

pozwala określić poziom inteligencji osoby badanej oraz oszacować sprawność wybranych funkcji poznawczych, np. pamięć, koncentracji uwagi, myślenia abstrakcyjnego, spostrzegania.

Badanie neuropsychologiczne

pozwala rozpoznać obecność ewentualnych dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego oraz ocenić sprawność funkcjonowania poznawczego.

Dokładna procedura diagnozy psychologicznej (stosowane metody, zakres, czas) jest każdorazowo dopasowywana do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Zobacz czy nasze usługi skierowane są właśnie do Ciebie?
Oferta diagnozy psychologicznej skierowana jest do każdego z Państwa- dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
Wykonujemy diagnozę psychologiczną dzieci i młodzieży- m.in.:
 • diagnoza intelektu,
 • badanie osobowości młodzieży (powyżej 16 r.ż),
 • zaburzenia lękowe,
 • depresja u dzieci i młodzieży,
 • uzależnienia,
 • diagnoza psychofizyczna dzieci i młodzieży wraz z zaleceniami do pracy,
 • zaburzenia eksternalizacyjne: zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), zaburzenia opozycyjno – buntownicze (ODD), zaburzenia zachowania (CD),
 • diagnoza ogólnego rozwoju dziecka (intelektualnego, emocjonalnego, społecznego),
 • diagnoza ucznia szczególnie zdolnego,
 • diagnoza przyczyn niepowodzeń w szkole (ryzyko specyficznych trudności w uczeniu się- dysleksja, dysortografia, dysgrafia).
Dorosłych Pacjentów zapraszamy do skorzystania z usług:
 • diagnozy osobowości,
 • inteligencji,
 • kompetencji społecznych,
 • umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
 • diagnoza stylów radzenia sobie ze stresem,
 • diagnoza zaburzeń osobowości,
 • diagnoza PTSD, ASD,
 • badanie rodziny pod kątem więzi rodzinnych oraz relacji,
 • wydawanie opinii przy sprawach rozwodowych,
 • konsultacja dla rodziców w przypadku podejrzenia nadużyć seksualnych u dzieci oraz przemocy fizycznej i psychicznej,
 • konsultacja dotycząca podniesienia kompetencji wychowawczych rodziców.
Proces wykonania diagnozy psychologicznej w Rymkiewicz system

Badania Osobowości oraz ilorazu inteligencji:

Badanie odbywa się podczas dwóch spotkań w bliskich odległościach czasowych:
I spotkanie- wywiad oraz badanie (ok.2-,2,5h)
II spotkanie – wizyta omawiająca wyniki (1h)

Pełna diagnostyka psychologiczna (osobowość + inteligencja) wraz z wydaniem opinii:

Badanie odbywa się podczas trzech/ czterech spotkań:
I spotkanie – zebranie wywiadu (1h)
II, III spotkanie – wykonanie testów (ok. 2h)
IV spotkanie – omówienie wyników (1h)

Diagnoza w kierunku w kierunku zespołu otępiennego:

Badanie odbywa się podczas dwóch spotkań w bliskich odległościach czasowych:
I spotkanie- wywiad oraz badanie (ok. 2-2,5h)
II spotkanie – wizyta omawiająca wyniki (1h)

Wykonujemy także diagnozę i wydajemy opinie na potrzeby Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
Ceny innych badań psychologicznych uzgadniane są indywidualnie w zależności od potrzeb Pacjenta.

Rymkiewicz system - terapia uzależnień we Wrocławiu
Idea Rymkiewicz system
Kompleksowe rozwiązania dla Twojego zdrowia. Droga po lepsze jutro.
 • Diagnoza pogłębia zakres widzenia i jest komplementarna do innych plastrów naszej oferty,
 • Łączymy działania różnych specjalistów w jednym miejscu (psycholodzy, psychoterapeuci, psychodietetycy, dietetycy, psychiatrzy),
 • Praca zespołowa pozwala na uzyskanie spójnej metody leczenia,
 • Osiągamy skuteczniejsze rezultaty pracując w synergii,
 • Prowadzimy naszych pacjentów holistycznie i mamy szerokie spojrzenie na odczuwane trudności.
Zadzwoń i zapytaj o najlepszą formę pomocy dla Ciebie. Odpowiemy na pytania i dobierzemy odpowiedniego specjalistę. Pierwsze wizyty to zawsze konsultacje, które pomagają zorientować się w indywidualnej sytuacji każdego pacjenta. Następnie dobieramy odpowiedni plan zmiany i sposób pomocy biorąc pod uwagę naszą diagnozę i oczekiwania pacjenta. Umów wizytę
On-line
W Centrum
Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter
Instagram
Instagram
Instagram