Terapia uzależnień

insert image
Dlaczego warto zaufać właśnie Nam

Zajmujemy się terapią każdego rodzaju uzależnienia- oznacza to, że pracujemy zarówno z osobami, które mają problem z nadmiernym używaniem substancji (alkohol, narkotyki), jak i proponujemy pomoc osobom nieradzącym sobie ze swoimi nałogowymi zachowaniami (komputer, hazard, praca, seks, zakupy). Posiadamy odpowiednie wyszkolenie i doświadczenie w pracy z pacjentami uzależnionymi bądź zagrożonymi uzależnieniem, oferujemy również terapię tzw. „redukcyjną”, koncentrującą się raczej na minimalizowaniu szkód wyrządzanych przez szkodliwe zachowania, niż na pełnej abstynencji. Początkowe sesje poświęcone są badaniu objawów uzależnienia i stopnia jego głębokości, następnie, w odniesieniu do zebranych informacji, proponowany jest pacjentowi rodzaj terapii, ustalana jest jej długość i cel. Z racji wszechstronności i zgrania naszego zespołu, potrafimy każdemu pacjentowi zaproponować możliwie optymalne dla niego terapeutyczne ścieżki.

Co możesz zyskać korzystając z usługi

Pogłębiające się uzależnienie wiąże się z postępującą utratą poczucia sensu, nasilającym się wrażeniem utraty kontroli nad swoim życiem, stanem pustki i bezsilności. Podobne emocje towarzyszą osobom współuzależnionym, które zaniedbują własne potrzeby na rzecz kontrolowania destrukcyjnych zachowań swoich bliskich, a także często tym wszystkim, którzy wychowywali się w rodzinie, której funkcjonowanie było zdominowane przez uzależnienie któregoś z jej członków- teraz, będąc dorosłymi, mają trudności z odnalezieniem się w relacjach z innymi ludźmi, czy też, przede wszystkim, w relacji z własnymi emocjami. Tym wszystkim osobom oferujemy pomoc dostosowaną do problemu, z jakim się zgłaszają, tzn. osobom uzależnionym pomagamy odzyskać kontrolę nad życiem- czy to przez pracę nad pełną abstynencją, czy też nad ograniczeniem danej substancji bądź realizacji danego zachowania; osoby współuzależnione wspieramy w odzyskaniu zdrowego poczucia własnej wartości i własnych zasobów; natomiast z osobami, które dotknięte są tzw. „syndromem DDA” (Dorosłe Dziecko Alkoholika), pracujemy przede wszystkim nad nazwaniem i wyrażeniem trudnych emocji oraz nad samoakceptacją.

Jaką wnosimy wartość naszą usługą?
Diagnoza - dzięki niej pacjent nabiera świadomości swojego problemu, może więc zacząć go rozwiązywać i wprowadzać zmianę w swoje życie.
Wybór postępowania terapeutycznego - dostosowany do potrzeb i oczekiwań pacjenta; plan terapii (np. niekiedy warto ukierunkować ją bardziej na wprowadzanie w życie konkretnych zachowań, niekiedy ważniejsze jest wyrażanie emocji itp.)
Sformułowanie celów - pozwala to pacjentowi pewniej spojrzeć w przyszłość; ustalenie i nazwanie celu wzbudza nadzieję, że przyszłość można realizować według własnych potrzeb i zamiarów.
Wzmocnienie samooceny - pacjent, poznając mechanizmy swojego funkcjonowania oraz przeżywając rozmaite, niekiedy przez długie lata tłumione emocje, staje się wewnętrznie mocniejszy, nabywa też większej pewności w obcowaniu z innymi ludźmi.
Zobacz, czy nasze usługi psychoterapeutyczne są skierowane właśnie do Ciebie
  1. Jeżeli zauważyłeś, że nadużywasz alkoholu/narkotyków bądź masz problemy z ograniczeniem czasu spędzanego w pracy/na zakupach/grając na komputerze/grając w gry losowe i czujesz narastającą w związku z tym bezsilność i złość, zapraszamy na konsultację- pomoże Ci ona zobaczyć, co się dzieje w Twoim funkcjonowaniu, a także ewentualnie skłonić do podjęcia pracy nad realizacją bardziej satysfakcjonującej jakości życia.
  2. Jeżeli czujesz się uwikłany/uwikłana w destrukcyjne zachowania bliskiej Ci osoby, czujesz zmęczenie, rezygnację, coraz intensywniejszy smutek- warto sprawdzić, na ile działa u Ciebie mechanizm współuzależnienia i w jaki sposób można to działanie osłabić.
  3. Jeżeli wychowywałeś/wychowywałaś się w rodzinie, której funkcjonowanie było podporządkowane zachowaniu uzależnionej osoby, a obecnie trudno Ci odnaleźć się w świecie (np. czujesz, że nosisz w sobie ładunek niewyrażonej złości bądź lęku)- na sesji możesz przeżyć związane z tym trudne emocje, uwolnić je i w sobie poukładać.
Idea Rymkiewicz system

  • Łączymy działania różnych specjalistów w jednym miejscu (diagności psychologiczni, psychoterapeuci, psychodietetycy, dietetycy, psychiatrzy)
  • Praca zespołowa pozwala na uzyskanie spójnej metody leczenia
  • Osiągamy skuteczniejsze rezultaty pracując w synergii
  • Prowadzimy naszych pacjentów holistycznie i mamy szerokie spojrzenie na odczuwane trudności
Zadzwoń i zapytaj o najlepszą formę pomocy dla Ciebie. Odpowiemy na pytania i dobierzemy odpowiedniego specjalistę. Pierwsze wizyty to zawsze konsultacje, które pomagają zorientować się w indywidualnej sytuacji każdego pacjenta. Następnie dobieramy odpowiedni plan zmiany i sposób pomocy biorąc pod uwagę naszą diagnozę i oczekiwania pacjenta. Zarezerwuj
On-line
W Poradni